Aktörsforum 25 april: Fossilfria installationer i byggnader

Inbjudan till workshop om installationer i byggnader med extra fokus på kablar och rör

Workshopen fokuserar på hur vi hittar alternativa material i byggnader. Vi tittar närmare på förskolan Hoppet som utmanar alla tidigare sätt att bygga, med målet att åstadkomma Sveriges första fossilfria byggnation.

Lokalförvaltningen i Göteborg planerar en fossilfri förskola, Förskolan Hoppet, som ska stå färdig till stadens 400-års jubileum. I Hoppet eftersträvas fossilfria alternativ i alla led, från råvaruuttag, via transporter och tillverkning till byggarbetsplatsen, till material.

Workshopen är en del i kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om där en större marknad för biobaserade material och drivmedel är en av tolv prioriterade satsningar.

Tid: Onsdag den 25 april kl 10.00-15.00. Fika och registrering från 9.30.

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Under dagen kommer vi att fokusera på att hitta lösningar i värdekedjor för rör och kablar.

  • Rör: förnybart/återvunnet innehåll i rör för användning i byggnader
  • Kablar: förnybart/återvunnet innehåll i kablar för användning i byggnader

Syftet med workshopen är ta chansen att dela erfarenheter, identifiera och analysera utmaningar och att få möjlighet att hitta gemensamma områden där vi kan samarbeta för att hitta lösningar.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Anmäl dig senast 17 april.

På plats är Caroline Löfgren, samordnare för satsningen större marknad för biobaserade material och drivmedel inom Klimat 2030 och Bodil Sjans från Lokalförvaltningen med uppgift att tillsammans med er växla upp klimatarbetet.

Vid frågor kontakta:
Svante Sjöstedt 0702-638422, svante.sjostedt@lansstyrelsen.se

Aktörsforumet genomförs i samarbete med Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Västsvenska kemi- och materialklustret.