Almedalen: Seminarium om konsumtionsrelaterade klimatmål

Almedalen: Seminarium om konsumtionsrelaterade klimatmål

Publicerad: 18 maj, 2018

  Seminarium: ”Hur klimatsmart kan Sverige bli?” När: 4 juli kl. 9-10 Var: Västsvenska arenan i Almedalen, lokal Skogen Konsumtionen i många EU länder har mattats av, men svenskarnas konsumtion fortsätter att öka. Sverige ligger högt på listan över länder som släpper ut mest växthusgaser per person. Men mycket av det vi konsumerar tillverkas i

Läs mer

Europaparlamentariker: ”Västra Götaland borde skryta mer”

Publicerad: 14 maj, 2018

Under några dagar förra veckan var europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) på besök i Västra Götalandsregionen – något han själv tyckte var mycket inspirerande. ”Jag vill gärna se mer stolthet och skryt från Västra Götaland” sa Jakop. Europadagen den 9 maj inledde han med att tillsammans med Helen Persgren (MP) 1:e vice ordförande i VGR:s miljönämnd

Läs mer

25 april hölls aktörsforum om fossilfria installationer i byggnader

Publicerad: 26 april, 2018

Den 25 april samlades ett 30-tal personer för en workshop om installationer i byggnader med extra fokus på kablar och rör. Syftet med dagen, som hölls inom ramen för Klimat 2030, var att deltagarna skulle få chansen att dela erfarenheter, identifiera och analysera utmaningar samt hitta gemensamma lösningar och områden att samarbeta kring. Dagen inleddes med

Läs mer

100-tal deltog på frukostseminarium om matens klimatpåverkan

Publicerad: 16 april, 2018

Ett hundratal deltog på frukostseminarium om hur vi ska äta och planera våra inköp av råvaror för att minska vår klimatpåverkan. Att välja mer vegetariskt på tallriken och minska matsvinnet är två viktiga sätt att bidra. Seminariet ordnades inom ramen för Klimat 2030’s fokusområde ”Klimatsmart och hälsosam mat”, i samarbete med Nordic Choice Hotels.  Britta Florén

Läs mer

Viktigt genombrott för mer bränsle från skogen

Publicerad: 1 mars, 2018

Inom projektet BioLi2.0 har forskare lyckats förädla lignin från skogsindustrins restströmmar till drivmedel som kan användas som både biodiesel och biobensin. Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen i växter och träd, efter cellulosa. Projektet är ett samverkansprojekt mellan en rad aktörer, bland annat RISE och Preem som båda finns representerade i Klimatråd Västra Götaland. Läs

Läs mer

Klimatrådet träffades idag: uppmanar till snabbare omställning

Publicerad: 27 februari, 2018

Nybildade Klimatråd Västra Götaland träffades idag i Göteborg för att formera sig och ta nästa steg i omställningsarbetet. Nu finns en inriktning för hur de tillsammans ska arbeta för ett klimatsmart Västra Götaland. Klimatrådets roll är att utgöra en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Uppdraget innefattar också

Läs mer

Klimatråd Västra Götaland i gemensam debattartikel i GT

Publicerad: 27 februari, 2018

Vi behöver ta nästa steg i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför samlas idag en rad starka västsvenska ledare från näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer i Göteborg. Samtliga ingår i nybildade Klimatråd Västra Götaland. I en debattartikel som publiceras i GT idag pekar aktörer inom klimatrådet på viktiga förutsättningar för att utsläppen ska minska i

Läs mer

Se livesändningen från Fossilfritt Sveriges workshop idag

Publicerad: 6 februari, 2018

Idag är vi på plats på workshopen ”Hur höjer vi målen?” med Fossilfritt Sverige i Stockholm. Medverkar göra bland andra Johan Rockström, professor i Miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna, och Nina Ekelund, Hagainitiativet. Följ livesändingen på Fossilfritt Sveriges facebooksida Program

Svante Axelsson: Lönsamma klimatinsatser måste med i kalkylen

Publicerad: 22 januari, 2018

Ett alltför enögt perspektiv på klimatpolitiken gör att beslutsfattarna missar de bonuseffekter den kan ge. Tack vare synergier med andra områden visar sig många kostsamma men viktiga klimatåtgärder också vara lönsamma om man bara förmår att se helheten. Det visar en ny rapport vi tagit fram, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige i Göteborgs Posten.

Tjänsteresor och mötespolicy – workshop

Publicerad: 3 januari, 2018

Hur gör vi mer för hållbara transporter när vi pratar om distansarbete och hållbara tjänsteresor? Det ska vara lätt att göra rätt. Mer stöd till politiken behövs för att vi ska få tryck i frågan. Anders Roth från IVL Svenska Miljöinstitutet är samordnare för fokusområdet Hållbara transporter inom Klimat 2030. Aktörsforumet den 15 januari samlade ett

Läs mer