Ny rapport: möjligt med hållbar matproduktion till alla år 2050

Ny rapport: möjligt med hållbar matproduktion till alla år 2050

Publicerad: 17 januari, 2019

Nya kostvanor och förändrad matproduktion krävs för att rädda planeten och oss själva. Det är fullt möjligt att hållbart producera nyttig mat åt 10 miljarder människor på planeten år 2050, men det kräver förändrade kostvanor, förbättrad matproduktion, och minskat matsvinn.

Seminarium om byggnaders klimatpåverkan

Publicerad: 15 januari, 2019

Byggnaders klimatpåverkan – mer än bara energieffektivitet? Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och hälften av en byggnads klimatpåverkan kan kopplas till byggskedet. Hur kan dessa utsläpp minskas?

Fullsatt årligt event avslutade 2018

Publicerad: 3 december, 2018

Vårt årliga evenemang inom Klimat 2030 var 2018 ett frukostseminarium på Svenska mässan i den 4 december. Seminariet samlade omkring 300 personer. Därefter följde heldagskonferensen ”Framtid Västra Götaland 2018 – Innovation för omställning och konkurrenskraft” som också hade stort fokus på klimat kopplat till nya lösningar och innovation.

”Nu är den kokta bönan stekt”

Publicerad: 29 november, 2018

Eller hur är det nu vi brukar säga? Vi kan inte längre göra som vi alltid gjort, kanske kan vi inte heller säga som vi alltid sagt?

Vi lyfter nu fram ordspråk där ord med stor klimatpåverkan bytts ut mot ord med lägre klimatpåverkan. Detta är ett sätt att illustrera att omställningen till ett klimatsmart samhälle inte bara är teknisk och konkret. Den handlar inte om vilka ordspråk vi använder men den handlar om våra beteenden och vanor, om vår gemensamma kultur och kanske handlar den även till viss del om vårt språk?

Workshop om design för en hållbar livsstil

Publicerad: 28 november, 2018

I fredags samlades 20 personer med olika kompetenser inom hållbar livsstil för en workshop inom satsningen ”Design för en hållbar livsstil” inom Klimat 2030. Tillsammans dök de djupare i vardagens utmaningar för att minska sin klimatpåverkan.

Fullsatt seminarium gav hopp om fossilfria byggnader

Publicerad: 25 oktober, 2018

Johanneberg Science Parks frukostseminarium drog fullt hus den 19 oktober med en publik som ville veta mer om hur vi kan få fler fossilfria byggnader. Klimat 2030:s samordnare Peter Selberg modererade panelen med en kvartett från Skanska, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, Bengt Dahlgren AB och Boverket.

Lunchföreläsning med Paul Svensson 22 oktober

Publicerad: 11 oktober, 2018

Välkomna att lyssna på Paul Svensson, kock och sommarpratare som har som ledstjärna att vi ska använda all mat som vi köper hem. Vi får också lyssna Backaskolan i Härryda kommun som minskar matsvinnet genom att tillaga skolmaten av sådant som annars skulle slängts.

Ny guide för att designa framtidens hållbara livsstil

Publicerad: 10 oktober, 2018

Hur skapar vi förutsättningar för att människor ska kunna göra hållbara livsstilsval? ”Design för en hållbar livsstil” är en av tolv satsningar inom den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Nu kommer guiden som ska underlätta utvecklingsprocesser och är tänkt som ett stöd i samarbeten mellan exempelvis designers, arkitekter, samhällsutvecklare och företag.

25 oktober: Landsbygden levererar fossilfritt

Publicerad: 2 oktober, 2018

Landsbygden är den stora leverantören av fossilfria produkter och energi och kan leverera ännu mer. Vi behöver se möjligheterna och veta hur vi övervinner de hinder som finns för att öka den fossilfria och förnybara produktionen.

GöteborgsOperan efterlyser samarbeten kring ”grön opera”

Publicerad: 2 oktober, 2018

GöteborgsOperan ska sätta upp Wagners epos Ringen och vill åstadkomma en så hållbar uppsättning som möjligt. Och de vill helst göra detta i samarbete med andra aktörer. ”Till dig som arbetar inom lärosäten, näringsliv, turistorganisationer, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, civilsamhället … Vi söker samarbeten”, skriver Göteborgs Operan.