Klimatråd med fokus på klimatsmart mat

Klimatråd med fokus på klimatsmart mat

Publicerad: 28 februari, 2019

Klimatråd Västra Götaland träffades idag för att bland annat diskutera hur nästa steg mot mer klimatsmart produktion och konsumtion av mat kan se ut. Under dagens möte med tema mat berättade Jennifer Davis från RISE och Berit Mattsson från Västra Götalandsregionen om vad som är på gång inom fokusområdet ”Klimatsmart och hälsosam mat” inom Klimat

Läs mer

Naturvårdsverket: så ska konsumtionens klimatpåverkan mätas

Publicerad: 29 januari, 2019

Klimatråd Västra Götaland har uppvaktat nationella aktörer för att föra fram behovet av ett nationellt klimatmål kring svenskarnas konsumtion. Nu har Naturvårdsverket lämnat sin rapport till regeringen och föreslår nya indikatorer för att följa konsumtionens klimatpåverkan.

Sökes: Matbutiker som vill minska sin klimatpåverkan

Publicerad: 24 januari, 2019

På initiativ från kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” startar RISE nu upp ett projekt för att stötta livsmedelsbutikerna i klimatomställningen. Projektet fokuserar på ökade kunskaper och verktyg för butikerna för att hjälpa sina kunder till en klimatsmartare livsmedelskonsumtion och ett svinnsmartare beteende. Projektet genomförs i tre omgångar under 2019 och 2020. Tipsa gärna berörda om projektet så berättar vi mer.

Årskonferens om bioinnovation

Publicerad: 23 januari, 2019

Årets konferens med Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Bioinnovation hölls på Chalmers i Göteborg. Flera olika föreläsare och parallella arbetsgrupper inspirerade under dagen som avslutades med prisutdelning.

Ny rapport: möjligt med hållbar matproduktion till alla år 2050

Publicerad: 17 januari, 2019

Nya kostvanor och förändrad matproduktion krävs för att rädda planeten och oss själva. Det är fullt möjligt att hållbart producera nyttig mat åt 10 miljarder människor på planeten år 2050, men det kräver förändrade kostvanor, förbättrad matproduktion, och minskat matsvinn.

Seminarium om byggnaders klimatpåverkan

Publicerad: 15 januari, 2019

Byggnaders klimatpåverkan – mer än bara energieffektivitet? Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och hälften av en byggnads klimatpåverkan kan kopplas till byggskedet. Hur kan dessa utsläpp minskas?

Fullsatt årligt event avslutade 2018

Publicerad: 3 december, 2018

Vårt årliga evenemang inom Klimat 2030 var 2018 ett frukostseminarium på Svenska mässan i den 4 december. Seminariet samlade omkring 300 personer. Därefter följde heldagskonferensen ”Framtid Västra Götaland 2018 – Innovation för omställning och konkurrenskraft” som också hade stort fokus på klimat kopplat till nya lösningar och innovation.

”Nu är den kokta bönan stekt”

Publicerad: 29 november, 2018

Eller hur är det nu vi brukar säga? Vi kan inte längre göra som vi alltid gjort, kanske kan vi inte heller säga som vi alltid sagt?

Vi lyfter nu fram ordspråk där ord med stor klimatpåverkan bytts ut mot ord med lägre klimatpåverkan. Detta är ett sätt att illustrera att omställningen till ett klimatsmart samhälle inte bara är teknisk och konkret. Den handlar inte om vilka ordspråk vi använder men den handlar om våra beteenden och vanor, om vår gemensamma kultur och kanske handlar den även till viss del om vårt språk?

Workshop om design för en hållbar livsstil

Publicerad: 28 november, 2018

I fredags samlades 20 personer med olika kompetenser inom hållbar livsstil för en workshop inom satsningen ”Design för en hållbar livsstil” inom Klimat 2030. Tillsammans dök de djupare i vardagens utmaningar för att minska sin klimatpåverkan.

Fullsatt seminarium gav hopp om fossilfria byggnader

Publicerad: 25 oktober, 2018

Johanneberg Science Parks frukostseminarium drog fullt hus den 19 oktober med en publik som ville veta mer om hur vi kan få fler fossilfria byggnader. Klimat 2030:s samordnare Peter Selberg modererade panelen med en kvartett från Skanska, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, Bengt Dahlgren AB och Boverket.