Ett år sen beslut om Klimat 2030

Ett år sen beslut om Klimat 2030

Publicerad: 19 september, 2018

Idag är det ett år sen regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen tog beslut om Klimat 2030. Samma dag tog även länsledningen i Länsstyrelsen i Västra Götalands län samma beslut. Idag träffas även klimatråd Västra Götaland för ett möte med extra fokus på produkter och tjänster, samt planering inför 2019.

Enkät till alla undertecknare

Publicerad: 18 september, 2018

Det är dags för en första uppföljning av Klimat 2030. Detta sker bland annat genom en enkät till alla som undertecknat kraftsamlingen. Enkäten har skickats till våra listade kontaktpersoner för respektive undertecknare.

Svaren kommer användas för att ge en bild av hur arbetet med klimatomställningen går i regionen. Syftet är även att vi ska kunna bli bättre på att ge stöd och mervärden till undertecknarna.

Workshop om tjänsteresor och mötespolicy

Publicerad: 12 september, 2018

Vi bjuder in till en workshop om tjänsteresor och mötespolicy på förmiddagen den 24 september. I januari 2018 arrangerade vi ett aktörsforum med workshop om resor och policyarbete i organisationer. Denna workshop blir fortsättningen på den förra. Det går bra att delta även om du inte närvarade i januari. Mötet kommer att vara på Scandic Crown, Polhemsplatsen

Läs mer

Workshop om laddning av elfordon

Publicerad: 12 september, 2018

Vi bjuder in till en workshop om elladdning på eftermiddagen den 24 september. I januari 2018 arrangerade vi ett aktörsforum med workshop om strategier för laddning av elfordon. Denna workshop blir fortsättningen på den förra. Det går bra att delta även om du inte närvarade i januari. Mötet kommer att vara på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3

Läs mer

Årligt evenemang inom Klimat 2030 den 4 december

Publicerad: 12 september, 2018

Boka in redan nu! Vårt årliga evenemang inom Klimat 2030 blir i år ett frukostseminarium den 4 december kl 9-10.15. Därefter följer heldagskonferensen ”Framtid Västra Götaland 2018 – Innovation för omställning och konkurrenskraft” som också kommer att handla mycket om klimat kopplat till nya lösningar och innovation. Lokal: Svenska mässan i Göteborg. Mer information kommer att

Läs mer

Panelsamtal på Trä- och teknikmässan 30 augusti

Publicerad: 28 augusti, 2018

”Kan robotarna rädda oss från fossilerna?” Trä är ett återväxande material med potential för klimatvinster. Digitalisering och robotisering möjliggör effektivare produktion av byggnader. Så långt är de flesta överens. Men i vilken omfattning kan robotisering ta träbyggandet mot fossilfrihet?

Webbsändning från Almedalen: klimatmål för konsumtionen

Publicerad: 3 juli, 2018

Seminarium: ”Hur klimatsmart kan Sverige bli?”, 4 juli kl. 9-10 på Västsvenska arenan i Almedalen, lokal Skogen. Webbsändning via Västsvenska arenans facebooksida, leta dig fram till ”Hur klimatsmart kan Sverige bli?” bland livesändningarna.

Klimatrådet: ”Sverige måste införa mål för konsumtionsutsläpp”

Publicerad: 2 juli, 2018

Klimatråd Västra Götaland skriver i en gemensam debattartikel i Aktuell hållbarhet idag. Göteborg och Västra Götaland har infört konsumtionsbaserade utsläppsmål, nu är det dags att Sverige gör samma sak, skriver företrädare för Klimatråd Västra Götaland.

Klimatforskaren Kevin Anderson till Göteborg

Publicerad: 11 juni, 2018

Vad krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader? Hur kan verktyget klimatbudget bidra till att vi lyckas?

Kevin Andersson är internationellt känd klimatforskare och gästprofessor i klimatledarskap på Uppsala universitet. Nu är han ute på cykelturné – Swedish Carbon Cycle. 20-21 juni kommer han till Göteborg.

Ny semesterkalkylator visar vägen till klimatsmart turism

Publicerad: 30 maj, 2018

En svensk flyger sju gånger mer än den genomsnittlige världsmedborgaren. Och sedan 2010 har svenskarnas flygresor utomlands ökat med över fyra procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av växthusgaser som allt bilkörande i Sverige. En trend som forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg vill ändra på. Därför lanseras nu den nya webbplatsen klimatsmartsemester.se som innehåller ett nytt digitalt verktyg för att klimatberäkna semestern.