Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

produkterhighres.jpg

Tre satsningar ryms inom detta fokusområde

  • Större marknad för biobaserade material och drivmedel
  • Tjänster och cirkulära varor
  • Design för en hållbar livsstil

På lanseringskonferensen den 26 oktober startade arbetet inom fokusområdena här med workshop på temat ”Hur ser framtidens förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster ut?”

Kontaktpersoner (samordnare för arbetet inom fokusområdet)

Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park, caroline.lofgren@johannebergsciencepark.com, 070-211 15 07

 

 

Satsningarna  ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”: Magnus Kroon, Science Park Borås, magnus@houseofkroon.se, 070-841 68 00