Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

produkterhighres.jpg

En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och produkter som vi producerar och konsumerar, både i Västra Götaland och genom import av varor. I Västra Götaland kommer knappt hälften av växthusutsläppen från oljeraffinaderier och industri, främst kemiindustrin. Det är angeläget med en ökad omställning från fossila till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad omställning erbjuder en unik möjlighet för Sverige att producera framtidens gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt och export. Här finns stora möjligheter för Västra Götaland att gå före. Flera stora industriföretag med västsvensk närvaro har som mål att ligga i framkant i omställningen från fossila till förnybara råvaror. En förändrad produktion behöver såväl forskning och testbäddar som en stark efterfrågan på förnybara och resurseffektiva lösningar.

Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i andra länder där produktionen sker. För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och förbrukningsvaror exempel på resurskrävande varor. Västra Götaland är ett nav för utveckling av produkter inom textil- och möbelbranscherna. Affärsmodeller som säkerställer möjligheter till cirkulära flöden och uppdatering av varor för lång livslängd är avgörande. En övergång till en mindre materiell konsumtion där tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet är angeläget. Här finns stora möjligheter till västsvensk affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Tre satsningar ryms inom detta fokusområde

1. Större marknad för biobaserade material och drivmedel

2. Tjänster och cirkulära varor

  • En del av denna satsning är F/ACT Movement som vill inspirera till att göra nya hållbara val, utan att göra avkall på passion för kläder och mode.

3. Design för en hållbar livsstil

 

På lanseringskonferensen den 26 oktober startade arbetet inom fokusområdena här med workshop på temat ”Hur ser framtidens förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster ut?”

Kontaktpersoner (samordnare för arbetet inom fokusområdet)

Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park, caroline.lofgren@johannebergsciencepark.com, 0702-11 15 07

 

 

 

Satsning  ”Tjänster och cirkulära varor”: Magnus Kroon, Science Park Borås, magnus@houseofkroon.se, 0708-41 68 00

 

 

 

Satsningen  ”Design för en hållbar livsstil”: Johanna Lindblad, Science Park Borås, johanna.lindblad@hb.se, 0701-00 05 05