Hållbara transporter

transporthighres.jpg

Fyra satsningar ryms inom fokusområdet

  • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
  • Accelererad omställning till fossilfria fordon
  • Effektiva godstransporter
  • Klimatsmarta möten och semestrar


På lanseringskonferensen den 26 oktober startade arbetet inom fokusområdena här med workshop på temat ”Hur ställer vi om till hållbara transporter?”

 

Aktörsforum förmiddag 15 januari 2018: Rese- och mötespolicy, distansarbete och hållbara tjänsteresor

Aktörsforum eftermiddag 15 januari 2018: elfordon och laddning

 

Kontaktperson (samordnare för arbetet inom fokusområdet)
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
anders.roth@ivl.se, 010-788 69 16
(Foto: Jonas Tobin)