Hållbara transporter

transporthighres.jpg

Fyra satsningar ryms inom fokusområdet

 • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
 • Accelererad omställning till fossilfria fordon
 • Effektiva godstransporter
 • Klimatsmarta möten och semestrar


På lanseringskonferensen den 26 oktober startade arbetet inom fokusområdena här med workshop på temat ”Hur ställer vi om till hållbara transporter?”

 

Aktörsforum förmiddag 15 januari 2018

Inbjudan till workshop om rese- och mötespolicy, distansarbete och hållbara tjänsteresor

Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där hållbara transporter är ett av fyra prioriterade områden.

Du är hjärtligt välkommen till ett möte om rese- och mötespolicy, där du är viktig för att vi gemensamt ska ta nya steg i klimatomställningen.

Träffen kommer ha fokus på hur företag, kommuner och organisationer kan premiera och stimulera sina medarbetare till ändrade resvanor. Vi tar upp följande ämnen:

 • Rese- och mötespolicys för företag och organisationer.
 • Hur stimulera användningen av bilpool, cykel och kollektivresor i tjänsten och till arbetet.
 • Möjligheter till ökat hemarbete och distansarbete.
 • Hälsoeffekter av cykling till och från arbetet.

Du får träffa andra nyckelpersoner och tillfälle att diskutera samverkan.

Träffen inleds med Håkan Skog från Västtrafik. Han är företagssäljare och berättar hur organisationer och företag kan underlätta kollektivresor med Västtrafiks tjänster.

På plats är Anders Roth, samordnare för Hållbara transporter och Mats-Ola Larsson. Deras uppgift är att tillsammans med er växla upp klimatarbetet.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Tid: måndag 15 januari kl. 9-12

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

Anmäl dig senast 8 januari

Mat: Vill du avsluta workshopen med lunch som serveras kl.12, så kryssa för det i anmälan (all mat är vegetarisk)

Vid frågor kontakta: Svante Sjöstedtsvante.sjostedt@lansstyrelsen.se eller 0702-638422

 

Aktörsforum eftermiddag 15 januari 2018

Inbjudan till workshop om elfordon och laddning

Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där hållbara transporter är ett av fyra prioriterade områden.

Du är hjärtligt välkommen till ett möte om elfordon och laddinfrastruktur. Träffen kommer ha fokus på hur företag och kommuner kan stödja en ökad användning av laddbara fordon. Vi tar upp följande ämnen:

 • Hur kommer elfordonsmarknaden att utvecklas och vilka är drivkrafterna för tillverkare och köpare
 • Snabbladdning, destinationsladdning och hemmaladdning i flerbostadshu
 • Laddstrategier för kommuner

Du får möjlighet att träffa andra nyckelpersoner och tillfälle att diskutera samverkan.

Träffen inleds med att Camilla Funke från Länsstyrelsen, Anna Gustafsson från Göteborgsregionens kommunalförbund och Morgan Alhberg från Fyrbodals kommunalförbund berättar om laddstrategier och möjligheter att samverka.

På plats är Anders Roth, samordnare för fokusområdet Hållbara Transporter, och Mats-Ola Larsson. Deras uppgift är att tillsammans med er växla upp klimatarbetet.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Tid: måndag 15 januari kl.13-16

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

Anmälan senast 8 januari

Mat: Vill du ha lunch innan workshopen som serveras kl.12, så kryssa för det i anmälan (all mat är vegetarisk)

Vid frågor kontakta: Svante Sjöstedtsvante.sjostedt@lansstyrelsen.se eller 0702-638422

Träffen är ett samarrangemang med E-West

Kontaktperson för arbetet inom detta fokusområde

Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen
tomas.osterlund@vgregion.se
0702-22 12 19