Hållbara transporter

transporthighres.jpg

Fyra satsningar ryms inom fokusområdet

  • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
  • Accelererad omställning till fossilfria fordon
  • Effektiva godstransporter
  • Klimatsmarta möten och semestrar


På lanseringskonferensen den 26 oktober startade arbetet inom fokusområdena här med workshop på temat ”Hur ställer vi om till hållbara transporter?”

Kontaktperson för arbetet inom detta fokusområde

Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen
tomas.osterlund@vgregion.se
0702-22 12 19