Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

bostader-highres.jpg

Två satsningar ryms inom detta fokusområde

  • Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
  • Effektiv och klimatsmart renovering


På lanseringskonferensen den 26 oktober startade arbetet inom fokusområdena här med workshop på temat ”Hur skapar vi sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler?”

 

Kontaktperson (samordnare för arbetet inom fokusområdet)

Peter Selberg, Johanneberg Science Park
peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625

Pressmeddelande från Johanneberg Science Park om att de samordnar fokusområdet