Kontakt

Kraftsamlingen drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen gemensamt.
gerda-o-svante-e1507201640427.jpg
På bilden: Gerda Roupe och Svante Sjöstedt

Kontaktpersoner

Gerda Roupe
Processledare, Västra Götalandsregionen
gerda.roupe@vgregion.se
0762-34 32 99

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
010-224 46 83

 

Kontaktpersoner (samordnare) inom respektive fokusområde

 

Kontaktperson fokusområde Hållbara transporter

 • Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
  anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

 

Kontaktpersoner fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat

 • Satsning  ”Minskat matsvinn”: Jennifer Davis, RISE Research Institutes of Sweden
  jennifer.davis@ri.se, 010-516 66 86
 • Satsning  ”Mer vegetariskt på tallriken”: Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
  britta.floren@ri.se, 010-516 66 66
 • Satsning  ”Främja hållbart lantbruk”: Camilla Linder, Agroväst
  camilla.linder@agrovast.se, 0761-07 81 71

 

Kontaktpersoner fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
  Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park, caroline.lofgren@johannebergsciencepark.com, 0702-11 15 07
 • Satsning  ”Tjänster och cirkulära varor”:
  Magnus Kroon, Science Park Borås, magnus@houseofkroon.se, 0708-41 68 00
 • Satsning  ”Design för en hållbar livsstil”:
  Johanna Lindblad, Science Park Borås, johanna.lindblad@hb.se, 0701-00 05 05

 

Kontaktperson fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

 • Peter Selberg, Johanneberg Science Park
  peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625