Kontakt

Kraftsamlingen drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen gemensamt.
gerda-o-svante-e1507201640427.jpg
På bilden: Gerda Roupe och Svante Sjöstedt

Kontaktpersoner

Gerda Roupe
Processledare, Västra Götalandsregionen
gerda.roupe@vgregion.se
0762-34 32 99

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
010-224 46 83

 

Kontaktpersoner (samordnare) inom respektive fokusområde

 

Kontaktperson fokusområde Hållbara transporter

 • Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
  anders.roth@ivl.se, 010-788 69 16

 

Kontaktpersoner fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat

 • Jennifer Davis, RISE Research Institutes of Sweden
  jennifer.davis@ri.se, 010-516 66 86
 • Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
  britta.floren@ri.se, 010-516 66 66

 

Kontaktpersoner fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Satsning ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
  Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park, caroline.lofgren@johannebergsciencepark.com, 070-211 15 07
 • Satsning ”Tjänster och cirkulära varor”:
  Magnus Kroon, Science Park Borås, magnus@houseofkroon.se, 070-841 68 00
 • Satsning ”Design för en hållbar livsstil”:
  Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen, birgitta.j.nilsson@vgregion.se, 070 – 338 50 75

 

Kontaktperson fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

 • Maria Ådahl, Johanneberg Science Park
  maria.adahl@johannebergsciencepark.com, 072-181 05 78