På gång

Aktörsforum 28 november: Klimatsmart och hälsosam mat

Tid: Tisdag 28 november, fika från 9.30 och start kl 10.00, avslut kl 15.00 Plats: Scandic Europa i Nordstan, Göteborg   Kom och ta del av ny kunskap och goda exempel, upptäck nya samarbetsmöjligheter och möt inspirerande föreläsare: Patrik Sewerin, Gunnebo slott och trädgårdar berättar hur de i sin restaurang lyckats med klimatsmarta måltider där de växtbaserade

Läs mer

Regionpolitiker: ”Västra Götaland måste framtidssäkras”

”Inom kort ska Västra Götalandsregionen fatta beslut om en ny regional infrastrukturplan för åren 2018-2029. Då är det viktigt att se till helheten. Utöver ett fungerande vägnät ska vi bland annat öka cyklandet och förbättra kollektivtrafiken”, skriver Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP) och Kristina Jonäng (C) i GT. Läs hela debattinlägget i GT

Allt från lanseringskonferensen 26 oktober 2017

Välkommen till en inspirerande dag om omställningen till ett modernare samhälle! Uppemot 350 personer kommer att delta. Registreringen är nu stängd, men det finns möjlighet att följa dagen via livesändning på www.klimat2030.se. Se programmet här.

Nytt västsvenskt klimatråd presenterat

Den 26 oktober 2017 presenterades Klimatråd Västra Götaland vars roll är att utgöra en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Klimatrådet ska synliggöra Västra Götalands klimatarbete och föra upp frågor av betydelse på nationell och internationell nivå. Här listas alla klimatrådets medlemmar.

Regionfullmäktige och Länsstyrelsen tar beslut om Klimat 2030

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som bedöms ge bäst klimatnytta och som samtidigt stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 19 september.