På gång

Fullsatt seminarium gav hopp om fossilfria byggnader

Paneldebatt modererad av Peter Selberg (Johanneberg Science Park och Klimat 2030:s samordnare för fokusområdet Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler) med Agneta Wannerström (Skanska), Lena Hagert Pilenås (Boverket), Nina Jacobson (Lokalförvaltningen i Göteborg Stad) och Maria Perzon (Bengt Dahlgren AB). Johanneberg Science Parks frukostseminarium drog fullt hus den 19 oktober med en publik som ville

Läs mer

Frukostseminarium med Klimat 2030 den 4 december

Boka in redan nu! Vårt årliga evenemang inom Klimat 2030 blir i år ett frukostseminarium den 4 december kl 9.00-10.10. Därefter följer heldagskonferensen ”Framtid Västra Götaland 2018 – Innovation för omställning och konkurrenskraft” som också kommer att handla mycket om klimat kopplat till nya lösningar och innovation.

Lunchföreläsning med Paul Svensson 22 oktober

Välkomna att lyssna på Paul Svensson, kock och sommarpratare som har som ledstjärna att vi ska använda all mat som vi köper hem. Vi får också lyssna Backaskolan i Härryda kommun som minskar matsvinnet genom att tillaga skolmaten av sådant som annars skulle slängts.

Ny guide för att designa framtidens hållbara livsstil

Hur skapar vi förutsättningar för att människor ska kunna göra hållbara livsstilsval? ”Design för en hållbar livsstil” är en av tolv satsningar inom den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Nu kommer guiden som ska underlätta utvecklingsprocesser och är tänkt som ett stöd i samarbeten mellan exempelvis designers, arkitekter, samhällsutvecklare och företag.

25 oktober: Landsbygden levererar fossilfritt

Landsbygden är den stora leverantören av fossilfria produkter och energi och kan leverera ännu mer. Vi behöver se möjligheterna och veta hur vi övervinner de hinder som finns för att öka den fossilfria och förnybara produktionen.

GöteborgsOperan efterlyser samarbeten kring ”grön opera”

GöteborgsOperan ska sätta upp Wagners epos Ringen och vill åstadkomma en så hållbar uppsättning som möjligt. Och de vill helst göra detta i samarbete med andra aktörer. ”Till dig som arbetar inom lärosäten, näringsliv, turistorganisationer, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, civilsamhället … Vi söker samarbeten”, skriver Göteborgs Operan.

Ett år sen beslut om Klimat 2030

Idag är det ett år sen regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen tog beslut om Klimat 2030. Samma dag tog även länsledningen i Länsstyrelsen i Västra Götalands län samma beslut. Idag träffas även klimatråd Västra Götaland för ett möte med extra fokus på produkter och tjänster, samt planering inför 2019.

Enkät till alla undertecknare

Det är dags för en första uppföljning av Klimat 2030. Detta sker bland annat genom en enkät till alla som undertecknat kraftsamlingen. Enkäten har skickats till våra listade kontaktpersoner för respektive undertecknare.

Svaren kommer användas för att ge en bild av hur arbetet med klimatomställningen går i regionen. Syftet är även att vi ska kunna bli bättre på att ge stöd och mervärden till undertecknarna.

Workshop om tjänsteresor och mötespolicy

Vi bjuder in till en workshop om tjänsteresor och mötespolicy på förmiddagen den 24 september. I januari 2018 arrangerade vi ett aktörsforum med workshop om resor och policyarbete i organisationer. Denna workshop blir fortsättningen på den förra. Det går bra att delta även om du inte närvarade i januari.

Workshop om laddning av elfordon

Vi bjuder in till en workshop om elladdning på eftermiddagen den 24 september. I januari 2018 arrangerade vi ett aktörsforum med workshop om strategier för laddning av elfordon. Denna workshop blir fortsättningen på den förra. Det går bra att delta även om du inte närvarade i januari.