På gång

Panelsamtal på Trä- och teknikmässan 30 augusti

”Kan robotarna rädda oss från fossilerna?” Trä är ett återväxande material med potential för klimatvinster. Digitalisering och robotisering möjliggör effektivare produktion av byggnader. Så långt är de flesta överens. Men i vilken omfattning kan robotisering ta träbyggandet mot fossilfrihet?

Webbsändning från Almedalen: klimatmål för konsumtionen

Seminarium: ”Hur klimatsmart kan Sverige bli?”, 4 juli kl. 9-10 på Västsvenska arenan i Almedalen, lokal Skogen. Webbsändning via Västsvenska arenans facebooksida, leta dig fram till ”Hur klimatsmart kan Sverige bli?” bland livesändningarna.

Klimatrådet: ”Sverige måste införa mål för konsumtionsutsläpp”

Klimatråd Västra Götaland skriver i en gemensam debattartikel i Aktuell hållbarhet idag. Göteborg och Västra Götaland har infört konsumtionsbaserade utsläppsmål, nu är det dags att Sverige gör samma sak, skriver företrädare för Klimatråd Västra Götaland.

Klimatforskaren Kevin Anderson till Göteborg

Vad krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader? Hur kan verktyget klimatbudget bidra till att vi lyckas?

Kevin Andersson är internationellt känd klimatforskare och gästprofessor i klimatledarskap på Uppsala universitet. Nu är han ute på cykelturné – Swedish Carbon Cycle. 20-21 juni kommer han till Göteborg.

Ny semesterkalkylator visar vägen till klimatsmart turism

En svensk flyger sju gånger mer än den genomsnittlige världsmedborgaren. Och sedan 2010 har svenskarnas flygresor utomlands ökat med över fyra procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av växthusgaser som allt bilkörande i Sverige. En trend som forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg vill ändra på. Därför lanseras nu den nya webbplatsen klimatsmartsemester.se som innehåller ett nytt digitalt verktyg för att klimatberäkna semestern.

GDPR – så behandlar vi dina personuppgifter

Idag träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Inom Klimat 2030 listar vi personuppgifter på undertecknare och prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Vi utgår från Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens principer för hur personuppgifter ska behandlas.

Hur kan köpcentrum bidra till det fossiloberoende samhället?

Idag samlas aktörer för ett första samtal om att skapa ett regionalt köpcentrumnätverk i Västra Götaland. Träffen är ett initiativ utifrån fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” inom kraftsamlingen Klimat 2030, som samordnas av Science Park Borås.

Almedalen: Seminarium om konsumtions-relaterade klimatmål

Mycket av det vi konsumerar tillverkas i andra länder och räknas därför som utsläpp i t.ex. Indien och Bangladesh. Skulle utsläppen räknas i de länder där varorna konsumeras skulle svenskarna släppa ut betydligt mer per person. Här går Västsverige i bräschen, och frågan tas nu även upp nationellt.

Europaparlamentariker: ”Västra Götaland borde skryta mer”

Under några dagar förra veckan var europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) på besök i Västra Götalandsregionen – något han själv tyckte var mycket inspirerande. Europadagen den 9 maj inledde han med att tillsammans med Helen Persgren (MP) 1:e vice ordförande i VGR:s miljönämnd diskutera EU:s klimatpolitik och lokal och regional nivås roll i klimatarbetet.

25 april hölls aktörsforum om fossilfria installationer i byggnader

Den 25 april samlades ett 30-tal personer för en workshop om installationer i byggnader med extra fokus på kablar och rör. Syftet med dagen, som hölls inom ramen för Klimat 2030, var att deltagarna skulle få chansen att dela erfarenheter, identifiera och analysera utmaningar samt hitta gemensamma lösningar och områden att samarbeta kring.