På gång

Klimatrådet träffades idag: uppmanar till snabbare omställning

Nybildade Klimatråd Västra Götaland träffades idag i Göteborg för att formera sig och ta nästa steg i omställningsarbetet. Nu finns en inriktning för hur de tillsammans ska arbeta för ett klimatsmart Västra Götaland.

Klimatråd Västra Götaland i gemensam debattartikel i GT

Vi behöver ta nästa steg i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför samlas idag en rad starka västsvenska ledare från näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer i Göteborg. Samtliga ingår i nybildade Klimatråd Västra Götaland. I en debattartikel som publiceras i GT idag pekar aktörer inom klimatrådet på viktiga förutsättningar för att utsläppen ska minska i

Läs mer

Se livesändningen från Fossilfritt Sveriges workshop idag

Idag är vi på plats på workshopen ”Hur höjer vi målen?” med Fossilfritt Sverige i Stockholm. Medverkar göra bland andra Johan Rockström, professor i Miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna, och Nina Ekelund, Hagainitiativet. Följ livesändingen på Fossilfritt Sveriges facebooksida Program

Svante Axelsson: Lönsamma klimatinsatser måste med i kalkylen

Ett alltför enögt perspektiv på klimatpolitiken gör att beslutsfattarna missar de bonuseffekter den kan ge. Tack vare synergier med andra områden visar sig många kostsamma men viktiga klimatåtgärder också vara lönsamma om man bara förmår att se helheten. Det visar en ny rapport vi tagit fram, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige i Göteborgs Posten.

Tjänsteresor och mötespolicy – workshop

Hur gör vi mer för hållbara transporter när vi pratar om distansarbete och hållbara tjänsteresor? Det ska vara lätt att göra rätt. Mer stöd till politiken behövs för att vi ska få tryck i frågan. Anders Roth från IVL Svenska Miljöinstitutet är samordnare för fokusområdet Hållbara transporter inom Klimat 2030. Aktörsforumet den 15 januari samlade ett

Läs mer

Elfordon och laddning – workshop

Eftermiddagen måndag den 15 januari hölls en workshop om elfordon och laddning Fem procent av nybilsförsäljningen idag i Sverige är laddbara bilar. Detta gör Sverige till trea i världen, bara Norge och Nederländerna har en större andel laddbara bilar av sin nybilsförsäljning. De fem procenten utgörs till största del av laddhybrider och bilar som används

Läs mer

God jul och gott omställningsår 2018!

Tack för alla goda insatser för klimatet i år, nästa år växlar vi upp tempot ytterligare! Då är det 12 år kvar till 2030. Tillsammans – genom att vi alla genomför förändringar i våra organisationer och företag – ställer vi om Västra Götaland. God jul och gott nytt omställningsår 2018!  

Aktörsforum samlade 40-tal kring klimatsmart och hälsosam mat

Ett aktörsforum kring fokusområdet ”klimatsmart och hälsosam mat” samlade den 28 november ett 40-tal representanter från restaurangbransch, handel och kommuner. På agendan stod bland annat att göra skillnad för att öka andelen vegetarisk mat och minska matsvinnet. Matsvinnet måste minska för att vi ska nå ett klimatsmart samhälle. Britta Florén och Jennifer Davis från RISE (Research

Läs mer

Klimat 2030 på klimatmötet COP23 i Bonn

Så har klimatmötet COP23 avslutats i Bonn. Målet för mötet har varit att skriva ett utkast till en regelbok för hur klimatavtalet från Paris ska förverkligas, vilken väntas vara klar 2018. Målet har även varit att diskutera hur ambitionen inom klimatarbetet ska kunna höjas. Magnus Berntsson som är ordförande i Västra Götalandsregionens fullmäktige deltog i

Läs mer

Regionpolitiker: ”Västra Götaland måste framtidssäkras”

”Inom kort ska Västra Götalandsregionen fatta beslut om en ny regional infrastrukturplan för åren 2018-2029. Då är det viktigt att se till helheten. Utöver ett fungerande vägnät ska vi bland annat öka cyklandet och förbättra kollektivtrafiken”, skriver Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP) och Kristina Jonäng (C) i GT. Läs hela debattinlägget i GT