På gång

Klimatråd Västra Götaland i gemensam debattartikel i GT

I en debattartikel som publiceras i GT idag pekar aktörer inom klimatrådet på viktiga förutsättningar för att utsläppen ska minska i den takt som behövs för att Västra Götaland ska kunna bli fossiloberoende till 2030 – samverkan mellan alla samhällssektorer och nivåer, konkreta åtaganden och långsiktiga spelregler för investeringar i till exempel förnybara energislag och att staten satsar på investeringar i hållbar infrastruktur.

Se livesändningen från Fossilfritt Sveriges workshop idag

Idag är vi på plats på workshopen ”Hur höjer vi målen?” med Fossilfritt Sverige i Stockholm. Medverkar göra bland andra Johan Rockström, professor i Miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna, och Nina Ekelund, Hagainitiativet. Följ livesändingen på Fossilfritt Sveriges facebooksida Program

Svante Axelsson: Lönsamma klimatinsatser måste med i kalkylen

Ett alltför enögt perspektiv på klimatpolitiken gör att beslutsfattarna missar de bonuseffekter den kan ge. Tack vare synergier med andra områden visar sig många kostsamma men viktiga klimatåtgärder också vara lönsamma om man bara förmår att se helheten. Det visar en ny rapport vi tagit fram, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige i Göteborgs Posten.

Elfordon och laddning – workshop

Fem procent av nybilsförsäljningen idag i Sverige är laddbara bilar. Detta gör Sverige till trea i världen, bara Norge och Nederländerna har en större andel laddbara bilar av sin nybilsförsäljning. Eftermiddagen måndag den 15 januari hölls en workshop om elfordon och laddning.

God jul och gott omställningsår 2018!

Tack för alla goda insatser för klimatet i år, nästa år växlar vi upp tempot ytterligare! Då är det 12 år kvar till 2030. Tillsammans – genom att vi alla genomför förändringar i våra organisationer och företag – ställer vi om Västra Götaland. God jul och gott nytt omställningsår 2018!  

Klimat 2030 på klimatmötet COP23 i Bonn

Så har klimatmötet COP23 avslutats i Bonn. Målet för mötet har varit att skriva ett utkast till en regelbok för hur klimatavtalet från Paris ska förverkligas, vilken väntas vara klar 2018. Målet har även varit att diskutera hur ambitionen inom klimatarbetet ska kunna höjas. Magnus Berntsson som är ordförande i Västra Götalandsregionens fullmäktige deltog i

Läs mer

Regionpolitiker: ”Västra Götaland måste framtidssäkras”

”Inom kort ska Västra Götalandsregionen fatta beslut om en ny regional infrastrukturplan för åren 2018-2029. Då är det viktigt att se till helheten. Utöver ett fungerande vägnät ska vi bland annat öka cyklandet och förbättra kollektivtrafiken”, skriver Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP) och Kristina Jonäng (C) i GT. Läs hela debattinlägget i GT

Allt från lanseringskonferensen 26 oktober 2017

Välkommen till en inspirerande dag om omställningen till ett modernare samhälle! Uppemot 350 personer kommer att delta. Registreringen är nu stängd, men det finns möjlighet att följa dagen via livesändning på www.klimat2030.se. Se programmet här.