Inobi AB

Inobi AB

Publicerad: 13 juni, 2019

Vårt åtagande Inobi är ett kunskapsintegrerande företag i samhällsbyggnadssektorn som kombinerar analys och arkitektur. Vårt åtagande består i att aktivt driva på omställningen genom att integrera ett klimat-, resiliens- och försörjningsperspektiv i våra projekt, och genom att arbeta mot konkreta mål. I den ekoby vi bygger i egen regi i Höviksnäs på Tjörn använder vi

Läs mer

MBC Sweden AB

Publicerad: 12 juni, 2019

Vårt åtagande MBC Sweden AB jobbar med innovationsutveckling inom fossilfria system, import av utvalda delar och handel med system. Vi har bland annat ett projekt på gång som handlar om att ta fram gratis soldrivna laddstationer för elfordon.  

Chalmers Konferens & Restauranger

Publicerad: 11 juni, 2019

Vårt åtagande Chalmers Konferens & Restauranger verkar för en fossilfri framtid. Genom utbildning och i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola så ska vårt miljöledningssystem vara i framkant. Vi har ambitionen att fortsatt bidra med innovativa och hållbara lösningar till vår bransch som skapar ringar på vattnet. Vi konkretiserar och förverkligar våra ambitioner genom vår miljöpolicy,

Läs mer

Nordprodukter AB

Publicerad: 3 juni, 2019

Vårt åtagande Genom att erbjuda marknaden klimatsmarta och hållbara patentskyddade produkter inom inköp av produkter som marina pålar, stolpar för belysning och annan stolpanvändning.

Kjellgren Kaminsky

Publicerad: 29 maj, 2019

Vårt åtagande Vi är Kjellgren Kaminsky, ett arkitektkontor som har erfarenhet av miljövänligt och energieffektivt byggande. Inom det ekologiska hållbarhetsområdet har vi arbetat – och arbetar – med projekt där det ställs höga krav på miljövänliga och cirkulära material och energieffektivitet, bland annat i form av passivhus. Genom att skriva på Klimat 2030 är vi

Läs mer

Jemmett Hållbara Smarta Hem

Publicerad: 29 maj, 2019

Vårt åtagande Vi är en bostadsutvecklare med industriellt miljöbyggande i trä, bygger trygghetsboenden, radhus och flerfamiljshus. Vi bygger Sveriges främsta bostäder med avseende på minimal miljöpåverkan.

Markexpo AB

Publicerad: 29 maj, 2019

Vårt åtagande Vi bygger Bygger energiproducerande och klimatkompenserade ekologiska småhusfastigheter. Samtliga transporter klimatkompenseras genom trädplantering, främst i Afrika. Byta alla skadliga byggmaterial mot bättre alternativ. Alla hus vi bygger ska leverera ett överskott av energi.

VÄRT

Publicerad: 20 maj, 2019

Vårt åtagande Självklart vill vi stötta arbetet med att minska, begränsa och förändra de system som leder till svinn. Det är en stor hållbar omställning vi står inför och den måste vi gemensamt sträva mot i privat, offentlig verksamhet ihop med företagen och allmänheten. Vi utbildar människor i hållbarhet för att förbereda dem på den

Läs mer

ICA Kvantum Munkebäck

Publicerad: 13 maj, 2019

Vårt åtagande Vi ska göra allt vi kan för att ingen mat ska gå till spillo. Vi vill bidra till en mer hållbar framtid och därmed hjälpa våra kunder att inspireras till att lättare göra kloka/smarta val. Vi har tagit en hel del initiativ och samarbetar med en rad olika organisationer för att rädda maten.

Läs mer

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

Publicerad: 29 april, 2019

Vårt åtagande Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB ska under ett år, fr.o.m. bokslutsåret maj 2019, kartlägga hur mycket nödvändiga biltransporter vi gör samt vilket bränsle som används. I dagsläget finns två företagsbilar som bägge drivs med CNG (Compressed Natural Gas). Utifrån framtaget körunderlag skall vi ta fram mål med tillhörande handlingsplan med syfte att

Läs mer