Hjo kommun

Hjo kommun

Publicerad: 25 oktober, 2017

Vårt åtagande Hjo kommuns ambition är att arbeta med satsningar inom samtliga fokusområden. Främst genom strategisk klimatplanering och faktiska åtgärder vill vi skapa ett attraktivt samhälle. Kommunen har som målsättning att vara fossiloberoende till år 2030 och att det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Det betyder bland annat att: Inom måltidsverksamheten alltid erbjuda vegetariska

Läs mer

Tjörns kommun

Publicerad: 25 oktober, 2017

Vårt åtagande Tjörns kommun ska vara en föregångare för klimatsmart vardagsresande för att få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik. Dess verksamheter ska även bidra till minskat matsvinn och prioritera mer vegetariskt på tallriken. Slutligen ska Tjörns kommun även vara en föregångare inom områden som effektiv renovering av befintlig bebyggelse såväl som skapande av

Läs mer

Essunga kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Vårt åtagande I Essunga kommun arbetar vi just nu med att installera två nya laddstationer. Vi kommer även att skaffa elbil på kommunen för att börja ersätta dieselbilar. Vi har också en ambition att använda mer solel, vilket vi just nu tittar mer på. Vi har bara en fastighet kvar som drivs på fossilbränsle. Vi har även utvecklat kollektivtrafiken genom

Läs mer

Alingsås kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Vårt  åtagande I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras Antal meter gång- och cykelväg ska öka   I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Antal meter gångfartsgator i Alingsås centrum

Läs mer

Ale kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.

Färgelanda kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.

Gullspångs kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.

Grästorps kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.

Göteborgs Stad

Publicerad: 11 oktober, 2017

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.

Orust kommun

Publicerad: 11 oktober, 2017

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.