Marketplace Borås

Marketplace Borås

Publicerad: 6 november, 2018

Vårt åtagande Vi vill bidraga genom att få företagen och allmänheten i Borås att tänka hållbarhet, miljövänliga framtida kvalitéer, miljövänligt köpbeteende, tex. genom att plastbanta sin garderob. Vi vill även verka inom satsningen Design för en hållbar livsstil , d.v.s. förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster!

Teaterkooperativet Masthuggsteatern

Publicerad: 31 oktober, 2018

Vårt åtagande Transporter  Alltid välja tåg före flyg. Klimatkompensera för alla transporter som görs med vår buss, liksom för alla resor i samband med turné. I det fall vi behöver ta flyg, exempelvis för långväga gästspel, alltid kompensera.   Livsmedel Prioritera veganska/vegetariska alternativ vid arrangemang som inkluderar förtäring. Minimera svinn i personal- och publikkafé.  

Läs mer

Science Park Borås

Publicerad: 18 juni, 2018

Vårt åtagande Vi kommer att verka för att aktiviteter och projekt kopplat till omställning från linjära flöden till en cirkulär ekonomi startas och genomförs. Primärt kommer vi att arbeta inom området resurseffektiva produkter och tjänster.

Energikontor Väst

Publicerad: 19 april, 2018

Vårt åtagande Energikontor Väst bidrar till omställningen genom att driva projekt inom ramen för hållbar utveckling med fokus på miljö och energi. Projekten syftar till att i samverkan med offentliga och privata aktörer starta upp och utveckla aktiviteter som bidrar till att nå klimatmålen. I vår verksamhet agerar vi som en klimatförebild för andra organisationer.

Jagvillhabostad.nu – Göteborg

Publicerad: 27 mars, 2018

Vårt åtagande Lokalföreningen i Göteborg stödjer regionens arbete mot en fossilfri omställning. Vårt arbete innefattar punkter från Agenda 2030 och arbetar mot hållbarhetsmålen. Bl.a. rätten till tak över huvudet. Vi utgår ifrån behoven unga vuxna har och arbetar utifrån principer som bygger på politiskt oberoende och demokratiska värderingar. Vår styrka är att ta vara på

Läs mer

CSR Västsverige

Publicerad: 19 mars, 2018

Vårt åtagande CSR Västsverige åtar sig att bidra till Klimat 2030 genom att: skapa förutsättningar för verksamheter att kunna utveckla och bedriva ett strategiskt hållbarhetsarbete. Detta genom att förmedla kunskap om hållbarhet och att vara en sektorsöverskridande arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. bedriva verksamheten på ett hållbart och ansvarstagande sätt samt att kontinuerligt förbättra föreningens

Läs mer

Broddetorpsortens Intresseförening

Publicerad: 20 februari, 2018

Vårt åtagande Fortsatt arbeta för klimatsmarta transporter, bland annat genom Mobilsamåkning Broddetorp och projektet ”Kollaborativ kollektivtrafik för en levande landsbygd”. Fortsatt arbeta för cykelvägar och cyklingskultur. Arbeta för att bli ett centrum för cykel- och vandringsturism. Fortsatt arbeta för lokal matproduktion för lokal konsumtion. Vi välkomnar nya småbrukare och diversa små kretsloppsjordbruk. Fortsatt arbeta för

Läs mer

IDC West Sweden AB

Publicerad: 16 februari, 2018

Vårt åtagande Överväga att hålla telefonmöten i stället för att resa till möte hos kunden. I största möjliga utsträckning samåka till gemensamma evenemang. När det är tillämpligt använda kollektivtrafik i stället för bil. För längre resor om möjligt välja tåg framför bil eller flyg. Vid val av taxi eller hyrbil välja en miljöbil. Minimera förbrukning

Läs mer

Turistrådet Västsverige AB

Publicerad: 16 februari, 2018

Vårt åtagande Turistrådet verkar för en hållbar besöksnäring, både avseende vår egen organisations verksamhet och genom att påverka andra aktörer branschen.

Dalslands miljö- och energiförbund

Publicerad: 9 januari, 2018

Vårt åtagande Dalslands miljö- och energikontors verksamhet bedrivs i samverkan med Bengtsfors-, Dals-Ed-, Färgelanda-, och Melleruds kommun. Dalslands miljö- och energiförbund är huvudman för verksamheten. Verksamheten ska genom effektiv tillsyn, samt miljö- och energistrategiskt arbete bidra till ett hållbart samhälle. Nationella och regionala miljömål ska implementeras i miljökontorets arbete och genomsyra både tillsynen samt det

Läs mer