Molekylverkstan

Molekylverkstan

Publicerad: 2 oktober, 2018

Vårt åtagande Vi åtar oss att 1) Öka barns och ungdomars kunskap, intresse och nyfikenhet för matematik och naturvetenskap med fokus på kemi. 2) Öka allmänhetens kunskap om kemiföretagens och deras produkters betydelse. 3) Mötesplats för hållbar utveckling. Detta gör vi på olika sätt. Genom utbildning av elever och lärare och genom att delta i

Läs mer

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Publicerad: 11 maj, 2018

Vårt åtagande Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi. Vi bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom de projekt vi arbetar i. Vi åtar oss att i alla våra projekt beakta våra förslags konsekvenser för hållbarhet. Vi strävar mot lösningar som bättre skyddar miljön och

Läs mer

NAVET science center

Publicerad: 19 april, 2018

Vårt åtagande Vi byter ut belysning till LED-belysning i våra utställningslokaler (ca 4000 kvm) under två år.

Mistra Urban Futures

Publicerad: 8 mars, 2018

Vårt åtagande Vi är ett forskningscentrum som arbetar med en omställning till ett mer hållbart samhälle som är rättvist, grönt och tillgängligt. Så den omställning som Klimat 2030 arbetar för ligger i vår själva kärnverksamhet.

Chalmers tekniska högskola

Publicerad: 20 november, 2017

Vårt åtagande Chalmers tekniska högskola AB verkar för en fossilfri framtid genom ambitionen att ytterligare tydliggöra hållbarhetsperspektivet i vår utbildning, forskning och nyttiggörande (samverkan med samhälle, näringsliv och andra aktörer). Vi konkretiserar och förverkligar våra ambitioner genom vår energistrategi, Chalmers hållbarhetsplan samt via utbildnings- och forskningsverksamheten. Som exempel kommer vi under de närmaste åren installera

Läs mer

Ekocentrum

Publicerad: 24 oktober, 2017

Vårt åtagande Ekocentrum bidrar till omställningen till en klimatsmart region genom att informera om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om i vår utställning. Vi bidrar även genom att informera våra besökare/utbildningskunder om samhällets utmaningar och berätta om lösningar som bidrar till hållbar utveckling och ett gott liv för alla. Vi arrangerar även seminarier och andra events

Läs mer

Research Institutes of Sweden (RISE)

Publicerad: 4 oktober, 2017

Vårt åtagande RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Vi arbetar tillsammans med företag, akademi och offentlig sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE har utvecklat en metod för att hållbarhetsdeklarera våra kunduppdrag och vårt mål är att samtliga uppdrag ska vara hållbarhetsdeklarerade och tydligt kopplade till ett eller flera

Läs mer

Högskolan Borås

Publicerad: 4 oktober, 2017

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.

Högskolan Skövde

Publicerad: 4 oktober, 2017

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.