Göteborg Energi

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.