Thinkpoint

Vårt åtagande

Thinkpoint som innovationsarena ska testa cirkulära lösningar och kommunicera ut till omvärlden.