Västtrafik

Vårt åtagande

Vi på Västtrafik har mål om att minska koldioxidutsläppen med 80 procent till 2020, vi är på god väg och prognos för 2017 visar på en minskning på närmare 70 procent. Vi arbetar just nu fram en Miljö- och klimatplan, där vi ska ta fram vilka mål vi kan nå till 2035. Dessa mål handlar bland annat om vilka åtgärder vi kan vidta för varje trafikslag och vad som är tekniskt möjligt. Oavsett vilket drivmedel vi använder är energieffektivisering viktigt, en ökad elektrifiering minskar inte bara klimatpåverkandeutsläpp utan minskar även hälsopåverkande utsläpp och buller. När vi planerar och bygger exempelvis våra resecentrum, skall de vara så energieffektiva som möjligt vilket även inkluderar installation av solel.