100 artiklar om Kommunernas klimatlöften

100-artiklar-e1698672012361.png

I förra veckan publicerades en artikel i en lokaltidning i Bollebygd om Kommunernas klimatlöften. Det blev den hundrade artikel som vi noterat i lokalpress runt om i Västra Götaland sedan satsningen Kommunernas klimatlöften drog igång 2020. Merparten av kommunerna i Västra Götaland, 38 av 49, har blivit uppmärksammade av olika lokala tidningar för arbetet med att anta och genomföra klimatlöften.

I de flesta fall har artiklarna handlat om vilka och hur många klimatlöften kommunerna har antagit och ibland om vilka politiska diskussionen som pågått kring olika löften. En del artiklar har handlat om satsningen i stort och några har fokuserat på hur det har gått med genomförandet i olika kommuner.

– Det är roligt att Kommunernas klimatlöften fått ett så pass stort genomslag i lokal media, säger projektledare Maria Eléhn från Klimat 2030. Det visar att det finns ett allmänintresse för klimatarbetet i kommunerna. Förutom lokal media har vi även märkt ett stort engagemang inom kommunpolitiken och hos intresseorganisationer och privatpersoner. Nu under hösten 2023 beslutar kommunstyrelsen om sitt deltagande i Kommunernas klimatlöften 2024-2026 och det ser ut som att i stort sett alla kommuner vill vara med även denna omgång, säger Maria Eléhn.

.