13 maj: Krissäkra klimatarbetet i byggsektorn

Hur behåller vi farten uppe i klimatsmart byggande också genom ett skakigt samhällsklimat? Under detta interaktiva webbseminarium hoppas vi bidra med inspiration, erfarenhetsutbyte och perspektiv som kan vägleda dig i din vardag. Tillsammans kan vi skapa ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle, som håller i både med- och motgång.

Mycket händer snabbt i vår omvärld just nu. Sjukdomen Covid-19 har spridits snabbt över jordklotet, och fått stora konsekvenser för både individer och företag vad gäller ekonomi, rörlighet och tillgång till material.

Hur kan vi även under dessa omständigheter arbeta mer resurseffektivt, cirkulärt och miljömedvetet inom byggsektorn?

När: Den 13 maj kl. 10. Detaljerat program kommer.

Var: webinarium

Webbträffens samtal kommer att kretsa kring tre frågor:

  • Hur påverkar den här krisen klimatarbetet i byggsektorn?
  • Vad kan klimatarbetet lära sig av Coronakrisen?
  • Hur tappar vi så lite fart som möjligt?

Ett särskilt inspel ges av Carin Stoeckman, ordförande för Byggföretagen.  Fler talare tillkommer.

Vem ska komma?
Vi vänder oss till dig som på något sätt är verksam i bygg- och anläggningssektorn och vill bidra till ett aktivt klimatarbete i hela sektorn. Din organisation har kanske undertecknat Klimat 2030 eller någon av färdplanerna inom Fossilfritt Sverige och vill nu agera för en klimatsmart framtid.

Arrangörer
Vi som arrangerar det här representerar två viktiga och stora kraftsamlingar för klimatsmart byggande, både i regionen och i Sverige. Satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om vars arbete i byggsektorn samordnas av Johanneberg Science Park, och Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 vars implementering leds av Byggföretagen.

Eventet är digitalt och kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig på Johanneberg Science Parks webbplats