16 december: Lansering av Kommunernas klimatlöften

Välkomna på lanseringen av Kommunernas klimatlöften! I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in att anta ett antal klimatlöften. Intresset och engagemanget för satsningen har varit stort och Klimat 2030 ser fram emot att under 2021 stötta kommunerna i genomförandet.

Här kan du se livesändningen från lanseringen som startar den 16 december kl. 15.30

Den 16 december kommer lanseringen av dessa löften gå av stapeln. På grund av covid-19 kan vi tyvärr inte träffas i Vara konserthus som planerat. Vi ställer därför om till ett digitalt evenemang vilket möjliggör fler deltagare. Evenemanget riktar sig till förtroendevalda, kommunchefer, miljöstrateger och andra som arbetar med klimatfrågor.

Under evenemanget kommer varje kommun som antagit löften att uppmärksammas. Kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun bjuds in för att se när landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson tar emot kommunernas löften.

Lanseringen kommer att direktsändas från en studio i Regionens hus i Göteborg. Under sändningen får vi se en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften och en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs. Vi kommer även att få hälsningar från bland andra Johan Kuylenstierna, ny ordförande i Klimatpolitiska rådet, Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Tid: 16 december kl. 15.30 – 16.30.

Här kan du läsa mer om kommunernas klimatlöften

Här kan du se alla kommuners antagna klimatlöften