17 juni: seminarium om upphandling av transporter

Hur görs en upphandling av transporter med miljökrav för att få anbud?

Att upphandla tunga transporter med miljökrav kan vara en utmaning. Flera av er i regionen har också visat intresse för stöd och råd för hur en framgångsrik upphandling görs. Välkommen till en eftermiddag med miljöupphandling av tunga transporter i fokus där vi skräddarsytt ett program utefter era önskemål. Det blir en eftermiddag med utbyte av kunskap, behov och lösningar och med senaste nytt för framtiden inom bränsle och fordonsutveckling.

Praktiskt

När? Måndag 17 juni 13.00-16.30

Var? Folkets hus, Kulturhuset, Kungsgatan 25, Trollhättan

Program

13.00 Inledning. Moderator Karin Stenlund, Fyrbodals Kommunalförbund

13.05 Önskemål och behov – varför är vi här idag? Lars Nejstgaard, projektledare Fossilfri gränsregion 2030 och Stefan Griwall, upphandlingschef Trollhättan Stad

13.20 Politik, drivmedel och transportköpartrender. Hur ser vägen till fossilfrihet ut? Anders Roth, samordnare för fokusområde

transporter Klimat 2030, IVL Svenska Miljöinstitutet.

13.50 Trender, trygghet och tunga fordon – det senaste inom marknaden av bränsle och fordon. Bo Ramberg, processledare Biogas Väst

14.30 Fika

14.50 Så här ställer Västra Götalandsregionen miljökrav för att nå fossiloberoende i sina transportupphandlingar. Mikael Ahlström, Kategoriledare/Teamledare FM Koncerninköp, Västra Götalandsregionen

15.20 Hur tänker en entreprenör att en bra upphandling utformas? Johan Carlén, VD Centralen

15.50 Workshop/diskussion

Formulera möjligheter och behov – vad behöver vi göra för att lyckas. Anders Roth

16.20 Avslut.

 

Arrangörer

Fyrbodals kommunalförbund Fossilfri gränsregion 2030, Trollhättan Stad och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Läs mer