18 projekt igång som resultat av utlysningar inom Klimat 2030

Under förra året genomfördes två utlysningar inom ramen för Klimat 2030 – Design för en hållbar livsstil – innovationer där ungas framtid är i fokus och Civilsamhällets lösningar för lokal klimatomställning i Västra Götaland. Nu är totalt 18 projekt igång som resultat av utlysningarna.

6 förstudier har beviljats medel för att med utgångspunkt i Designguide till en hållbar livsstil undersöka unga vuxnas behov och utveckla attraktiva lösningar för ett hållbart liv. Den 18 januari hölls ett digitalt uppstartsmöte där alla sju projekt fick presentera sitt kommande arbete. Under uppstartsmötet höll också Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) en föreläsning kring designmetodiken Double Diamond, en metod som projekten ska utgå ifrån i sitt arbete.

– Det ska bli väldigt spännande att följa alla projekt och se hur de involverar målgruppen unga vuxna i processen. Det som är speciellt med den här utlysningen är ju att man så tydligt pekar ut designmetodiken som modell och att fokus verkligen ligger på att hitta behovet och de unga vuxnas drivkrafter. I juni kommer vi ha ett slutevent där vi får möjlighet att ta del av resultatet och hitta synergier och inspireras av varandra, säger Josefine Cataldo på Borås Science Park som är en av Klimat 2030s två samordnare med ansvar för satsningen ”Design för en hållbar livsstil”.

Här berättar Borås Science Park om projektet Framtidens cirkulära köpcentrum som genomförs i samarbete med Frölunda Torg. Projektet blir en testbädd för att undersöka vilka cirkulära och hållbara erbjudanden och tjänster som efterfrågas av målgruppen unga vuxna.

Här berättar Trolhättans Stad om deras projekt för att för mer cirkulär stadskärna. I projektet ska bland annat tio deltagare i åldrarna 18–35 testa det cirkulära utbudet i stadskärnan, genom att utforska om linjära vanor kan bytas ut till cirkulära. Det handlar om att praktiskt testa ungas upplevelser av att hyra specifika produkter, laga sådant som är trasigt och köpa produkter second hand.

Inom ramen för utlysningen till civilsamhället har tolv projekt fått beviljade medel. Det handlar om bland annat om projekt med fokus på resurscentrum för återbruk av friluftsprylar, materialbank för cirkulära affärsmodeller, utveckling av leksaksbibliotek, matsvinn, mat från skogsträdgårdar och återbruk och energieffektivisering av byggnader.

Bild från Trollhättans Stad.