2 juni: Förskolan Hoppet: Goda exempel på biobaserat, återvunnet och återbrukat

Förskolan Hoppet ska bli västvärldens första fossilfria förskola. Genom ett samarbete med Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, Bengt Dahlgren AB, med flera bjuder vi nu in till en workshop med både presentationer av nya material och diskussioner om hur vi utvecklar nya fossilfria material och lösningar för att nå klimatmålen. Vi vänder oss till dig som arbetar i nära relation till eller i byggsektorn och som kan ge input och påverka hur vi ska minska klimatpåverkan.

Se webinariet i efterhand på YouTube

Program

Lars Josefsson, samordnare Klimat 2030/ klusterledare Johanneberg Science Park, inleder.

Klimatsmarta och biobaserade/återvunna produkter och lösningar i Förskolan Hoppet.
Maria Perzon, Bengt Dahlgren AB, Elsa Fahlén och Hanna Ljungstedt, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad.

Paus

Tillverkare presenterar exempel på hur klimatpåverkan kommer att minskas i Förskolan Hoppet:

  • Pipelife som producerar rör av återvunnet spill och biobaserad plast
  • Södra om korslimmat trä som kan ersätta betongstomme
  • Foamglas om cellglasisolering. Lätt, stabilt och tåligt isolermaterial för olika applikationer
  • Koljern Nordic om sin produkt som kan ersätta betonggrund

Diskussion i smågrupper
– Hur skulle du/vi kunna gå vidare med denna information?
– Vilka projektförslag kan utvecklas utifrån detta?
– Är det något vi kan hjälpa till med?

Eventet hålls via Zoom. Anslutningslänk skickas ut till anmälda deltagare inför mötet.

Summering och avslut

bengtdahlgrens8703.jpg      citcmyk3588.jpg      goteborgsstad7674.png       johannebergscienceparklogo5607.png

klimatledandeprocessindustrilogotyptextochbild3088.jpg    vitturkosbakgrund3862.jpg    vkmklogga2016759.png

 

Bild: Visualisering av Förskolan Hoppet: LINK arkitektur.

Anmäl dig här

Se webinariet i efterhand på YouTube