22 april: Workshop i upphandling av fossilfria transporter

Välkomna till en förmiddag om upphandling av fossilfria transporter i offentlig verksamhet. Vilka fordon finns tillgängliga? Hur får man ställa krav? Vad är rimligt och realistiskt?

Upphandlingsmyndigheten tog innan jul fram nya kriterier för att ställa klimatkrav vid upphandling av fordon. Tidigare under förra året uppdaterades också kriterierna för transporttjänster, och inom kort kommer dessutom en uppdaterad version av Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter som togs fram av BiogasÖst 2018.

Maria Losman, Ecoplan in Medio, som varit en del av arbetsgruppen kring de nya kriterierna och är med och uppdaterar vägledningen, reder ut krav och möjligheter samt guidar oss genom det rent praktiska förfarandet. Deltar gör också Anders Roth, samordnare för fokusområdet Hållbara transporter inom Klimat 2030, som bland annat kommer att vara bollplank i ett av diskussionsrumen under workshopen.

Ta gärna med dig egna exempel och frågeställningar från din organisation!

När: onsdag, 22 april 2020 kl. 08:30 till 12:00

Var: Online via Zoom

 

Program

08:30 Välkommen att logga in och se så att all teknik funkar.

09:00 Möjligheter med olika fossilfria alternativ

  • Vilka krav ställer kommunerna i dagsläget. Fokus på miljökrav, samt de mest centrala kraven kring kvalitet, social hänsyn, arbetsmiljö mm.
  • Vilka krav får offentliga verksamheter ställa, och vad är rimligt och realistiskt? Möjligheter att premiera fossilfria alternativ, samt avvägning gentemot kostnader och risker
  • Hur ska vi gå tillväga för att ställa mer offensiva krav på fossilfrihet? Vilken typ av krav får/kan/bör man ställa?
  • Hur ser vi till att inte tappa bort andra samhällsmål än klimat i upphandlingarna?

10.40 Bensträckare

11:00 Workshop

  • I vilka upphandlingar är det relevant att ställa krav på fossilfria transporter – enbart renodlade transporttjänster eller även tjänster som omfattar transporter i viss utsträckning?
  • Krav och kvalitativa kriterier – utformning av förfrågningsunderlag samt uppföljning av upphandlingen.

I det här passet kommer vi att dela upp oss i mindre rum för att få till ett bra digitalt samtal. För att alla ska kunna bolla tankar och idéer kommer Maria Losman, Anders Roth (Fossilfria transporter, Klimat 2030) och Bo Ramberg (Biogas Väst) finnas med i respektive rum.

11:50 Summering

12:00 Workshopen avslutas 

Anmäl dig här

Biogas Väst drivs av Energikontor Väst med stöd från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.