24 februari: En förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030

Välkommen till en förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030!

När: 24 februari kl. 9-12.
Var: 

Omställning till ett mer hållbart samhälle är vår tids stora utmaning. Finns möjligheterna för hållbar konsumtion i framtidens kvarter eller i mindre och medelstora orter? Detta har utforskats i projektet Kvarterets Konsumtion 2030 som pågått under 2020. Nu bjuder vi in dig till en förmiddag där vi berättar om resultatet och till en fortsatt dialog.

Kvarterets Konsumtion 2030 är en del av kraftsamlingen Klimat 2030 som Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen står bakom. Projektet har genomförts på Science Park Borås ihop med Chalmers och tre experter, som bland annat står bakom verktygen Cirkular Business Model Canvas och Use2Use Design Toolkit, vilka använts i processen.

Under webinariet den 24 februari delar vi i projektet med oss av lärdomar, möjliga framtidsscenarion och fyra identifierade koncept som projektet mynnat ut i.

Det kommer även att finnas möjlighet till att mingla och knyta viktiga kontakter.

Program

PASS 1
9:00 – 10:30
Inledning samt presentation av projektet och resultat
(För dig som enbart vill ta del av projektets resultat)

PASS 2
10:45 – 12:00
Diskussionsgrupper uppdelade i olika teman
(För dig som vill fortsätta diskussionen och spåna vidare på framtida utvecklingsmöjligheter*)

*När du anmäler dig till evenemanget kan du välja att delta i ett eller båda passen,
samt möjlighet att välja ett av följande teman att fördjupa diskussionen inom inför pass 2:

Cirkulärt beonde
– Bostäder anpassade för att underlätta en cirkulär livsstil
Aktivitetsnära tillgång
– Tillgång av exempelvis fritidsutrustning som skapar nya förhållningssätt till konsumtion
Cirkulär affärssymbios
– Symbioser där butiker, restauranger och andra verksamheter samverkar som i ett ekosystem
Ortsanda som får det att hända
– I orter som genomsyras av en hållbarhetsanda är det större sannolikhet att lokala aktörer och invånare tillsammans kommer att verka för att skapa en mer klimatsmart vardag

 

Sista anmälningsdag är 22 februari
Har du frågor? Kontakta
peter.serrander@hb.se

Välkommen!
Peter Serrander, Anneli Selvefors, Oscar Rexfelt, Tobias Jansson, Johanna Stål och Petra Pettersson

Läs mer på Högskolan Borås webbplats

Anmäl dig här