25 oktober: Landsbygden levererar fossilfritt

Landsbygden är den stora leverantören av fossilfria produkter och energi och kan leverera ännu mer. Vi behöver se möjligheterna och veta hur vi övervinner de hinder som finns för att öka den fossilfria och förnybara produktionen.

Dagen kommer att ge en överblick av dagsläget för produktion av olika förnybara energislag i Västsverige och information om marknadens efterfråga. Den ger också möjlighet till fördjupning inom biogas, solenergi, vind och skog samt studiebesök till närliggande produktionsanläggningar.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Fyrbodals kommunalförbund och Energigården bjuder in tillsammans med Landsbygdsnätverket.

När: Torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 09.30 – 17.00.

Var: Gröna klustret, Nuntorp 305, 46464 Brålanda.

Anmälan senast 15 oktober. Energidagen är gratis, men anmäld deltagare som uteblir debiteras 500 kr. Länk till anmälan

Läs mer och se program för dagen