40-tal företag utbytte erfarenheter om sitt arbete med Klimatlöftet företag

”Börja där du står – och dra dig inte för att be om hjälp” var ett av flera goda råd som deltagarna gav varandra den 6 mars. Då samlades ett fyrtiotal företag och organisationer för att få inspiration och erfarenhetsutbyte inom ramen för Klimatlöftet företag. 

Under två matiga timmar fick företag, organisationer och experter chansen att träffas och dela erfarenheter och tips med varandra. Dagen öppnades av Camilla Kinnear, projektledare för Klimatlöftet för företag och Svante Sjöstedt, processledare för Klimat 2030 som hälsade välkomna. Strax lämnades ordet över till Malin Fahlén, vice klubbchef BK Häcken, Anna Dalin, förbättringsingenjör på Axel Christiernsson AB och Linda Andersson, hållbarhetschef ACG Accent AB. De berättade om varför de valt att gå med i Klimatlöftet för företag och hur satsningen ger dem skjuts i deras hållbarhetsarbete. Utmaningar lyftes men också goda råd för hur man kan komma förbi dem. ”Börja där du står, ta små steg, plocka de lågt hängande frukterna och be experterna om hjälp” var några av tipsen som kom både från panelen och under dagens diskussioner.

 

Experter på plats
Experter inom områden som hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart mat och klimatsmarta lokaler, fanns på plats och företagen fick chansen att sitta i grupper och prata med dem direkt. Bland annat lyftes utmaningar och framgångar i hållbarhetsarbetet och deltagarna kunde delge varandra erfarenheter och tips. Till exempel hur matsvinn kan mätas, hur energianvändningen i restaurangkök kan effektiviseras, uppvärmning och tjänsteresor kan förbättras ur hållbarhetssynpunkt etc.

Klimatlöftet för företag ger ett sammanhang
Ett av syftena med satsningen på Klimatlöftet för företag är just att ge företagen ett sammanhang att finnas i under deras hållbarhetsresa. Andra företag att interagera med och inspireras av, en paketering av hållbarhetsarbetet och expertkunskap att tillgå vid behov. Och efter en dag som denna känner många att satsningen ger skäl för sitt namn och förhoppningsvis ger det mersmak för det fortsatta arbetet och för fler inspirationsträffar framöver. En som är nöjd med dagen är Camilla Kinnear:

– Jag vill sammanfatta min känsla efter dagen med orden meningsfullhet tillsammans. Dagar som de här visar verkligen på hur bra vi blir när vi går samman och delar med oss!

Tips från företagen för att komma i gång:

  • Våga börja! Det är sämre att inte göra någonting alls än att börja och göra fel.
  • Skapa ett förändringsbeteende: För att inte jobba i gamla hjulspår är det viktigt att skapa mätbara mål och ha en utgångspunkt att mäta mot.
  • Engagerad ledningsgrupp: Är inte ledningen med är det svårt att få något gjort. Man måste prioritera att jobba med det. Med en engagerad ledningsgrupp kan man engagera företaget.
  • Engagerade medarbetare: Ta vara på personligt engagemang hos medarbetare.
  • Börja samarbeta: Utbyt erfarenhet med andra företag i samma och andra branscher.

 

Läs mer om Klimatlöftet för företag