500 personer har deltagit i webbinarier om Kommunernas klimatlöften

Kommunernas klimatlöften är Klimat 2030’s nya stora satsning med första genomförandeår nu under 2021. Det handlar om 20 olika klimatlöften och 48 kommuner i Västra Götaland som tillsammans antagit 326 klimatlöften. När alla dessa klimatlöften genomförs kan det ge utsläppsminskningar med 42 400 ton växthusgaser.

För att stödja kommunerna i Västra Götaland att komma i mål med dessa klimatlöften har Klimat 2030 erbjudit webbinarier under våren, minst ett webbinarium per klimatlöfte. Det sista webbinariet genomfördes i veckan och totalt har över 500 olika personer deltagit på de 22 webbinarier som anordnats. Tjänstepersoner från 47 av kommunerna i regionenen har deltagit, och den totala siffran deltagare landar på över 900. Bland de yrkesgrupper som i störst utsträckning deltagit finns personer verksamma inom miljö, kost och mat, inköp, transporter och fastighet.

Webbinarierna har varit uppskattade av kommunerna. En tjänsteperson från en kommun svarar i vår enkät att detta erbjudit ”Bra möjlighet att få upp viktiga frågor och bra kunskapsinhämtning, samt bra att fokus legat på många olika områden.”

Det finns möjlighet att se de delar av webbinarierna som spelats in i efterhand, kontakta Maria Eléhn om du är intresserad av att se någon av inspelningarna: maria.elehn@innovatum.se.

Inbjudan till de webbinarier som hölls under våren

Läs mer om Kommunernas klimatlöften