6 maj: Omställning till biobaserad plast i byggsektorn

Vi bjuder nu in dig till ett fördjupat diskussionsmöte där olika intressenter, såsom leverantörer, upphandlare med flera, får mötas och samtala kring vilka möjligheter respektive hinder ni ser med biobaserade produkter och material i byggsektorn.

Byggsektorn är en stor källa till växthusgaser och står totalt för en femtedel av Sveriges totala inhemska utsläpp. Byggsektorn står för en cirka en femtedel av Sveriges plastanvändning, som ofta är tillverkade av fossilråvara. Produkter som helt eller delvis består av plast kan finnas överallt i en byggnad, till exempel i rör och rördelar, i isolering, i golvmattor, som skydd för luft och fukt, i elinstallationer och i fönster- och dörrprofiler. Här finns möjlighet att öka användningen av biobaserade plaster. Potentialen att göra skillnad med biobaserade material och produkter är därmed stor. Offentlig upphandling har stora möjligheter att minska klimatpåverkan genom att ställa krav och öka efterfrågan på biobaserade produkter och material till både nybyggnation och renovering.

Syftet med rundabordssamtalet är att skapa förutsättningar för en öppen dialog mellan olika intressenter kring vilka produkter som redan finns på marknaden, vad som är möjligt att utveckla och vad kravställare har för önskemål avseende framtida biobaserade produkter och material. På detta sätt hoppas vi på konstruktiv dialog mellan olika intressenter i kedjan och skapa förutsättning för en enkel och effektiv omställning till en mer biobaserad byggsektor.

Var: online

När: 6 maj kl. 10-12

Anmäl dig här

Arrangörer 

BDAB    CIT  JSP     K2030