Elfordon och laddning – workshop

Eftermiddagen måndag den 15 januari hölls en workshop om elfordon och laddning

Fem procent av nybilsförsäljningen idag i Sverige är laddbara bilar. Detta gör Sverige till trea i världen, bara Norge och Nederländerna har en större andel laddbara bilar av sin nybilsförsäljning.

De fem procenten utgörs till största del av laddhybrider och bilar som används som förmånsbilar.

Aktörsforumet den 15 januari samlade ett 20-tal representanter från Västra Götaland. Frågor som diskuterades var bland annat fler laddmöjligheter längs vägar i länet och möjlighet till fler laddstationer vid flerfamiljshus.

Inbjudan

Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där hållbara transporter är ett av fyra prioriterade områden.

Du är hjärtligt välkommen till ett möte om elfordon och laddinfrastruktur. Träffen kommer ha fokus på hur företag och kommuner kan stödja en ökad användning av laddbara fordon. Vi tar upp följande ämnen:

  • Hur kommer elfordonsmarknaden att utvecklas och vilka är drivkrafterna för tillverkare och köpare
  • Snabbladdning, destinationsladdning och hemmaladdning i flerbostadshu
  • Laddstrategier för kommuner

Du får möjlighet att träffa andra nyckelpersoner och tillfälle att diskutera samverkan.

Träffen inleds med att Camilla Funke från Länsstyrelsen, Anna Gustafsson från Göteborgsregionens kommunalförbund och Morgan Alhberg från Fyrbodals kommunalförbund berättar om laddstrategier och möjligheter att samverka.

På plats är Anders Roth, samordnare för fokusområdet Hållbara Transporter, och Mats-Ola Larsson. Deras uppgift är att tillsammans med er växla upp klimatarbetet.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Tid: måndag 15 januari kl.13-16

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

Anmälan senast 8 januari

Mat: Vill du ha lunch innan workshopen som serveras kl.12, så kryssa för det i anmälan (all mat är vegetarisk)

Vid frågor kontakta: Svante Sjöstedtsvante.sjostedt@lansstyrelsen.se eller 0702-638422