Aktörsforum samlade 40-tal kring klimatsmart och hälsosam mat

Ett aktörsforum kring fokusområdet ”klimatsmart och hälsosam mat” samlade den 28 november ett 40-tal representanter från restaurangbransch, handel och kommuner. På agendan stod bland annat att göra skillnad för att öka andelen vegetarisk mat och minska matsvinnet.

Matsvinnet måste minska för att vi ska nå ett klimatsmart samhälle. Britta Florén och Jennifer Davis från RISE (Research Institute of Sweden) samordnar arbetet för mer vegetariskt på tallriken och minskat matsvinn genom att lyfta frågor som: Vad kan var och en göra nu?, Vad har jag möjlighet att förändra?, Vad är det bästa vi kan göra för att ställa om Västra Götaland?

Kunskapen om matproduktion måste öka. Ett sätt att bidra till detta är att införa klimatberäkning på maträtterna.

– Vi märker maträtterna med olika färgkoder, för att det ska bli tydligt på menyerna vilken klimatpåverkan maten har, säger Stefan Wärmell på Chalmers konferens & restauranger.

På Chalmers konferens & restauranger har man sedan införandet av färgkoder märkt en ökad efterfrågan av vegetarisk mat.

Det finns många företag som brinner för matfrågorna och den kraften behöver användas på bästa sätt. Några av många bra idéer som kom upp under dagen:

  • Vi behöver förädla den mat vi redan har och sälja in den
  • Vi behöver nå ut och motivera
  • Motivationsinitiativ för rätt målgrupper
  • Göra komplexa frågor enkla
  • Mer samarbete mellan offentliga förvaltningar och privata aktörer
  • Starta en folkrörelse med viktiga förebilder

 

Inbjudan till aktörsforumet

Tid: Tisdag 28 november, fika från 9.30 och start kl 10.00, avslut kl 15.00

Plats: Scandic Europa i Nordstan, Göteborg

Kom och ta del av ny kunskap och goda exempel, upptäck nya samarbetsmöjligheter och möt inspirerande föreläsare:

  • Patrik Sewerin, Gunnebo slott och trädgårdar berättar hur de i sin restaurang lyckats med klimatsmarta måltider där de växtbaserade råvarorna är i fokus.
  • Anna Löfgren Adén, Härryda kommun berättar om den nya skolan i Härryda där skolmaten baseras på råvaror som annars skulle ha slängts.
Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där livsmedel är ett av fyra prioriterade områden.

Du är hjärtligt välkommen till vårt första möte om Klimatsmart och hälsosam mat, där du är viktig för att vi gemensamt ska ta nya steg i klimatomställningen.

Träffen kommer ha fokus på minskat matsvinn och hur vi blir fler som väljer att ge grönsakerna huvudrollen på tallriken.

Du får möjlighet att träffa andra nyckelpersoner, redan anmälda är aktörer från offentliga och privata restauranger samt handeln. Det blir också tillfälle att höra om aktuella trender och initiativ. Frågor vi kommer att lyfta är:

  • Vilka aktiviteter kan vi göra tillsammans som ger stor omställningseffekt?
  • Vilka är utmaningarna och hur bemöter vi dem?

På plats är Jennifer Davis och Britta Florén, samordnare för Klimatsmart och hälsosam mat och med uppgift är att tillsammans med er växla upp klimatarbetet. Det görs med hjälp av er som arbetar för att vi ska få klimatsmart, god och nyttig mat hemma, på restaurang, inom skolor och äldreomsorg.Varmt välkomna!

Frågor: Svante Sjöstedt, svante.sjostedt@lansstyrelsen.se eller 0702-638422