Arbetssätt

För att vi ska kunna ställa om till en attraktiv framtid i ett klimatsmart samhälle behöver vi arbeta med arbetssätt som på olika sätt bidrar till samhällsförändring. Vi behöver agera som föregångare, planera för en klimatsmart framtid, utveckla och sprida nytänkande innovationer och skapa attraktiva samhällen, byar och städer där det är lätt att välja det klimatsmarta alternativet.
Combined Shape Copy 3 Created with Sketch.

Föregångare Created with Sketch.

Att ta ansvar och inspirera andra genom att ligga i framkant i omställningen.

Combined Shape Copy 3 Created with Sketch.

Klimatplanering Created with Sketch.

Nytänkande samhällsplanering som skapar förutsättningar för klimatsmarta miljöer och flöden.

Combined Shape Copy 3 Created with Sketch.

Innovationer Created with Sketch.

Nya angreppssätt som gör regionen till en växtplats för framtidens produkter och samhällslösningar.

Combined Shape Copy 3 Created with Sketch.

Attraktiva samhällen Created with Sketch.

Levande lokalsamhällen där samarbete för att underlätta en klimatsmart livsstil är i fokus.

Föregångare

Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid. Västsvenska aktörer som kommuner, myndigheter, företag och organisationer kan alla utföra kraftfulla åtgärder inom sitt verksamhetsområde för att visa ansvar och ligga i framkant i omställningen. Genom medvetna inköp, investeringar och satsningar skapas efterfrågan på framtidens lösningar. Offentlig sektor har en extra viktig roll att spela och all offentlig verksamhet i Västra Götaland ska vara fossiloberoende före år 2030.

 

Klimatplanering

Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur. En fossiloberoende framtid förutsätter en planering som gör det möjligt. Med nytänkande samhälls- och klimatplanering kan vi minska utsläppen av växthusgaser, hantera effekterna av klimatförändringarna och samtidigt öka människors möjligheter till ett hälsosamt och gott liv. Regionala infrastruktursatsningar och kommunala byggprocesser ska genomsyras av omställningen till fossiloberoende och vi planerar för att förhindra skador av översvämningar och andra klimateffekter.

 

Innovationer

Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och jobb. Västra Götaland har förutsättningarna för att utmärka sig som växtplats för framtidens fossilfria lösningar. Nytänkande forskning, testbäddar för ny teknik, samverkan kring pilotprojekt, kreativa inkubatorer och riktat innovationsstöd är viktiga verktyg inom detta arbetssätt. Genom att våga testa nya angreppsätt kan vi utveckla produkter och samhällslösningar som underlättar omställningen både lokalt och globalt.

 

Attraktiva samhällen

Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt. De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv kan stärkas samtidigt som våra lokalsamhällen blir mer levande och attraktiva. Här kan kreativitet, samarbete och resurseffektivitet vara i fokus och kommuner, lokala företag, föreningar och invånare kan samverka för att ta fram smarta lösningar. Initiativ kring exempelvis delningsekonomi och fler lokala mötesplatser som distansarbetsplatser, verkstäder och odlingar kan underlätta en fossiloberoende livsstil.