Årsberättelse om första året med Klimat 2030

Vad har hänt sen Klimat 2030 lanserades hösten 2017? Nu publicerar vi första årsberättelsen om Klimat 2030 där du kan läsa om vad som hänt inom kraftsamlingen under 2018.

Antalet undertecknare som ställt sig bakom Västra Götalands klimatmål har fördubblats under året. En tredjedel av undertecknarna menar att Klimat 2030 påverkat organisationens arbete. Detta har främst tagit sig i uttryck som tydligare prioritering av insatser i klimatarbetet eller som ökat engagemang för klimatfrågorna bland anställda. Här listas alla undertecknare.

Samordnarna för Klimat 2030:s satsningar och fokusområden har genomfört nätverksträffar och andra aktiviteter som sammanlagt samlat representanter från drygt 160 organisationer i Västra Götaland. Omkring 28 000 unika besökare har under året tittat in på webbplatsen klimat2030.se. I årsberättelsen kan du läsa mer om de evenemang och projekt som genomförts under året samt resultatet från den enkät som skickades ut till alla undertecknare hösten 2018.

Klimat 2030 – Årsberättelse 2018