Årsberättelsen för 2020 publicerad

Nu är årsberättelsen för 2020 klar, där vi berättar om utvecklingen inom Klimat 2030 under förra året.

Årsberättelse 2020