AstraZeneca i Göteborg leder fossilfri utveckling

Planeten kan inte vänta längre, alla måste bidra till bättre miljö och klimat. AstraZeneca i Göteborg ställer om till smart teknik och minskar utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar. Ett arbete som har påverkan både regionalt och globalt.

– Vi arbetar för att förhindra sjukdomar och förbättra människors hälsa. Det som är bra för planeten är också bra för människors hälsa. Därför tycker vi att ett ambitiöst klimat- och miljöarbete är helt rätt sak att göra, säger Fredrik Hellman, ansvarig på avdelningen Miljö- och hållbarhet inom AstraZeneca.

Anläggningen i Göteborg helt klimatneutral redan 2020
Förändring mot en fossilfri anläggning sker här och nu. AstraZeneca i Mölndal fick nyligen koncernens hållbarhetspris efter omställning till biobränsle, biogas och el från vattenkraft. Detta tillsammans med tydligt fokus på energieffektivisering har gjort att koldioxidutsläppen från anläggningen minskat drastiskt på bara några år. Man stödjer också utvecklingen av ny hållbar och energieffektiv teknik. Ett exempel på det är tre nyligen installerade värmepumpar som stöttats av EU:s innovationsprogram ”Horisont 2020” med 25 miljoner kronor. Dessutom görs flera andra insatser i Göteborg för miljön:

  • Underlätta för personalen att resa hållbart till sin arbetsplats med cykel, kollektivtrafik eller elektrifierade fordon. Man har bland annat satsat på 150 nya laddningsstationer och ett lånecykelsystem och veckovis även en cykelverkstad.
  • Bra tekniska lösningar för att kunna hålla möten utan att behöva resa. En vanlig vecka hålls cirka 20 000 videokonferenser enbart inom Europa.
  • Tjänstebilar byts successivt ut mot hybrider, laddhybrider, eller helt elektriska fordon.
  • Godstransporter ställs i allt högre grad om från flyg till båt och järnväg. 

Målen för Västra Götaland påverkar globalt

AstraZeneca i Göteborg spelar en viktig roll för koncernens globala verksamhet genom den forskning och utveckling som bedrivs där. Målen för att minska klimatpåverkan är utformade ur ett globalt perspektiv och är satta på vetenskaplig grund för att begränsa temperaturhöjningarna på jorden till under 2 grader, enligt Parisöverenskommelsen. Klimatåtgärderna innebär bland annat:

  • Utsläpp från tjänstebilar och använd energi inom de egna anläggningarna ska minska med 20 procent till 2025.
  • Indirekta utsläpp från energileverantörer ska minska med 95 procent. För att klara detta ska all elenergi som används inom koncernen vara baserad på förnyelsebara energikällor senast 2025 (61% redan nu).
  • För utsläpp som kommer från inköpta varor och tjänster samt från produkternas användningsfas finns reduktionsmål med 25 procent i relation till vår omsättning.

En global klimatstrategi är under utveckling för att på sikt göra verksamheten klimatneutral i hela värdekedjan. Något årtal för detta är ännu inte satt men AstraZeneca vill vara ledande i arbetet för att inspirera andra aktörer lokalt, regionalt och globalt i för att bli klimatneutrala på kortast möjliga tid. 

Om Klimatråd Västra Götaland
AstraZeneca är med i Klimatråd Västra Götaland som är en del av kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. I Klimatråd Västra Götaland finns ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer. Rådet utgör en gemensam kraft och en stark gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå.

Film om AstraZenecas omställning till fossilfritt

AstraZenecas Hållbarhetsrapport 2018