9 februari: Slutkonferens för ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider”

9 februari: Slutkonferens för ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider”

Publicerad: 25 januari, 2021

”Utmaning antagen: Vi vill gemensamt försöka minska klimatavtrycket från vår måltidsverksamhet med 13 procent.” Så löd visionen när projektet Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider drog igång. Tillsammans med RISE har regionservice och nio kommuner i Västra Götaland tagit gemensamma kliv för klimatet. Projektet har pågått i två års tid med lärandet i fokus. Menyer har

Läs mer

Kommunernas klimatlöften: 330 klimatsatsningar ska genomföras i Västra Götaland 2021

Publicerad: 18 december, 2020

330 nya klimatlöften – så många åtaganden har Västra Götalands kommuner antagit inför 2021. På onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften lämnade kommunstyrelseordförandena över sina löften till landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Löftena har antagits av 48 kommuner i Västra Götaland och ska genomföras nästa år.

Ny film om Nudie Jeans som är en del av Klimatråd Västra Götaland

Publicerad: 18 december, 2020

Nudie Jeans grundidé är att nytt inte alltid är bra. Genom att laga använda jeans förlänger de livslängden och genom att återanvända tyg till nya kläder återbrukar de material. Bomullen i deras kläder är ekologisk och produktionen är transparent. Men även Nudie har flera klimatutmaningar, framför allt i transportkedjan och i energianvändningen hos sina leverantörer.

Läs mer

16 december: Lansering av Kommunernas klimatlöften

Publicerad: 14 december, 2020

Välkomna på lanseringen av Kommunernas klimatlöften! I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in att anta ett antal klimatlöften. Intresset och engagemanget för satsningen har varit stort och Klimat 2030 ser fram emot att under 2021 stötta kommunerna i genomförandet. Här kan du se livesändningen från lanseringen som startar den 16 december kl. 15.30: Den

Läs mer

Webinarier från Fossilfritt Sverige ger verktyg för ditt företags klimatarbete

Publicerad: 13 december, 2020

Ambitiösa och genomarbetade mål är viktigt för att få fokus i klimatarbetet. Det är också viktigt att målen kommuniceras för att visa andra vad som är möjligt och eftersom det egna arbetet är beroende av målen hos samarbetspartners, offentlig sektor och leverantörer. För att underlätta för aktörerna att konkretisera och skruva åt sina klimatmål har

Läs mer

Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021

Publicerad: 10 december, 2020

Pressmeddelande 10 december 2020. Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region. Den 16 december får varje kommunstyrelseordförande lämna över sina klimatlöften till

Läs mer

Nytt nätverk samlar västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Publicerad: 7 december, 2020

Den 18 november samlades flera västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen digitalt för att diskutera klimatutmaningen. Träffen var ett initiativ inom Klimat 2030 och de satsningar inom fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” som samordnas av Science Park Borås. Intresset var så pass stort att de medverkande aktörerna beslutade att upprätta ett helt nytt

Läs mer

27 november: Den hållbara konsumentens dag

Publicerad: 20 november, 2020

Varje år den 27 november uppmärksammas aktörer som särskilt utmärkt sig inom hållbar konsumtion under året. Det är Kairos Future och Science Park Borås tillsammans som inrättat utmärkelsen som en motvikt till Black Friday och den ohållbara konsumtionshetsen. I år uppmärksammas utredarna, tillika författarna till den senaste rapporten i serien Handels miljö- och klimatpolitiska program

Läs mer

Trött på återvinningsberget av förpackningar? Webinarium 27 november.

Publicerad: 16 november, 2020

Är du också trött på att din källsortering svämmar över av förpackningar? Är du trött på förpackningar som inte går att platta till och enkelt återvinna? Välkommen i gänget – och välkommen till ett webinar på självaste Black Friday om hur vi tillsammans kan designa smartare förpackningar, som dessutom går att använda flera gånger Du

Läs mer

Fyra snabba frågor till Åsa Sandberg från Too Good To Go

Publicerad: 12 november, 2020

Åsa Sandberg från Too Good To Go var en av talarna under vår klimatlunch i slutet av oktober. Se inspelningen från klimatlunchen här. Hej Åsa och tack för din insats under vår klimatlunch. Vill du berätta snabbt om er verksamhet, vad ni gör och hur det påverkar klimatet? Too Good To Go är världens största

Läs mer