Optimering av materialanvändning i byggsektorn – lärdomar, metoder och tips

Optimering av materialanvändning i byggsektorn – lärdomar, metoder och tips

Publicerad: 3 juni, 2024

I Byggutmaningen Optimering har ett flertal organisationer fått stöd med att tänka i nya banor när det gäller kravställning, materialval, dimensionering och uppförande. För att minska den ekologiska belastningen och spara pengar. Den 12 juni presenterar vi erfarenheter och resultat, inklusive våra konkreta tips på hur du kommer igång med optimering i din verksamhet. Program:

Läs mer

Företaget HTE Produktion om deras klimatlöften

Publicerad: 22 maj, 2024

HTE Produktion erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsarbeten, drift och underhåll av grönytor samt markservice och betongrenovering. Att ta hand om samhället är en grundbult för dem och att göra det på ett hållbart sätt ser de som nyckel till framgång. Erika Backgård, som är HR- och KMA*-ansvarig berättar om HTE Produktions satsning på Klimatlöftet

Läs mer

Utan el står tiotusentals jobb på spel i Västsveriges gröna industriomställning

Publicerad: 3 maj, 2024

I dag arbetar 70 000 personer i Västra Götaland i en tillverkningsindustri som är beroende av ökad eltillgång. Minst 10 000 av dessa jobb riskerar att försvinna kring år 2030 om inte tillräckligt med el levereras. Det bedömer Rådet för industriomställning i en ny analys. – Tillgång till kostnadseffektiv eleffekt är en förutsättning för en grön

Läs mer

Företaget Nilörn om deras klimatlöften

Publicerad: 19 april, 2024

Nilörn har sitt huvudkontor i Borås men också kontor och tillverkningsanläggningar över hela världen. De utvecklar, designar och tillverkar etiketteringslösningar till uppdragsgivare både i Sverige och globalt. Hållbarhetsarbetet är en central del av deras verksamhet och förra året valde de att gå med i satsningen Klimatlöftet för Företag. Anna-Karin Wårfors som är hållbarhetschef på Nilörn

Läs mer

40-tal företag utbytte erfarenheter om sitt arbete med Klimatlöftet företag

Publicerad: 12 mars, 2024

”Börja där du står – och dra dig inte för att be om hjälp” var ett av flera goda råd som deltagarna gav varandra den 6 mars. Då samlades ett fyrtiotal företag och organisationer för att få inspiration och erfarenhetsutbyte inom ramen för Klimatlöftet företag.  Under två matiga timmar fick företag, organisationer och experter chansen

Läs mer

Hallå där Axel Christiernsson International AB som antagit löften inom Klimatlöftet för företag

Publicerad: 13 februari, 2024

Hallå där Patrik Johansson Thalén, VD på Axel Christiernsson International AB som är ett av 92 företag som antagit löften inom ramen för Klimatlöftet för företag: Varför har ni valt att gå med i Klimatlöftet för företag och vad vill ni förbättra? Vi känner att vi måste börja göra lite mer när det gäller vårt klimatarbete. I dagsläget

Läs mer

Ny omgång av Byggutmaningen optimering

Publicerad: 22 januari, 2024

Nu bjuder Klimat 2030 och Johanneberg Science Park in till en ny omgång av byggutmaningen – med fokus på optimering.  Genom att bli bättre på materialoptimering kan företag och andra aktörer minska sin klimatpåverkan i byggprojekt. Här erbjuds de att lära sig tänka i nya banor när det gäller kravställning, materialval, dimensionering och uppförande. På så

Läs mer

Nu antar kommunerna i Västra Götaland nya klimatlöften inför 2024-2026

Publicerad: 7 december, 2023

Klimatutsläppen behöver minska snabbare och kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Nu har merparten av kommunerna i Västra Götaland inkommit med sina klimatlöften för kommande år, totalt antas närmare 800

Läs mer

Icebug ett av 92 företag som antagit klimatlöften

Publicerad: 20 november, 2023

Hallå där David Ekelund på Icebug som är ett av 92 företag som antagit löften inom ramen för Klimatlöftet för företag: Hur kom det sig att ni gick med i Klimatlöftet? – Eftersom vårt största avtryck är kopplat till vår tillverkning utomlands har vi jobbat väldigt mycket med att kartlägga och minska utsläppen från vår

Läs mer