Behovet av mer klimatsmart mat

I somras kom FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport där det framgår att många arbetssätt krävs för att klara klimatmålen när det gäller matproduktion och markanvändning. Det handlar bland annat om att äta mer växtbaserat och inte slänga mat, vilket överensstämmer med Klimat 2030:s satsningar inom matområdet.

”Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning står för närmare en fjärdedel, 23 procent, av de utsläpp av växthusgaser som människan orsakar. Samtidigt kan naturens processer absorbera koldioxid i en omfattning som motsvara närmare en tredjedel av utsläppen från fossila bränslen och industrier. Hur marken används har därför stor betydelse för klimatsystemet.”

Läs mer i DN-artikeln ”IPCC-rapport: matvanorna måste ändras för att rädda klimatet”

 

Koppling till bränderna i Amazonas

Frågan om att ställa om vår livsmedelsproduktion och -konsumtion har också aktualiserats i och med skogsbränderna i Amazonas. En stor del av orsakerna till bränderna är att skapa nya odlingsmarker. Det sätter återigen fokus på vikten av att äta mer vegetariskt och veganskt, och att välja lokalproducerat kött som tex naturbeteskött eller vilt, eller att fråga producenten vilken slags foder djuren fått. Detta då en orsak till regnskogens minskning i Brasilien är att bereda mark för sojaodlingar. Soja som till stor del används som djurfoder, bland annat i Europa. Mindre än 10 procent av den soja som odlas äts direkt av människor, resten används som djurfoder. Den soja som äts direkt av svenskar är framför allt odlad i Europa och USA. En annan orsak till avskogningen är plantager för att framställa palmolja.

 

Tydliga trender för mer vegetariskt och mer fokus på matsvinn

Martin & Servera har publicerat en trendrapport, ”Nya matvanor för hälsa och planeten” som visar på positiva trender för mer växtbaserad mat, mer svenskt och lokalproducerat, och att frågan om matsvinn uppmärksammas allt mer. Ta den av trendrapporten här.

Inom projektet ”Vego i världsklass” vill WWF tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté utmana fördomar och myter om vegetarisk mat. ”Med olympiska idrottare som förebilder, med sina extrema krav på kosten, vill vi visa att det är möjligt att ställa om till mer hållbar mat och samtidigt kunna prestera i världsklass.” En kokbok har precis getts ut inom projektet. ” Charlotte Kalla, Hanna Öberg, Peder Fredricsson, André Myhrer och Max Salminen som alla är olympiska medaljörer och ambassadörer för projektet delar i boken med sig av sina egna resor mot en grönare tallrik.”

Läs mer på WWFs sida ”Vego i världsklass”

5 tips för en mer klimatsmart kost

Vi har tagit fram fem tips för dig som vill äta mer klimatsmart