Bengtsfors kommuns mest lysande klimatåtgärd: fjärrvärme med spillvärme från lokalt företag

När kommunerna i Västra Götaland förra året antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Bengtsfors kommun mer om hur de jobbar med fjärrvärme med spillvärme från lokala företag.  

Bengtsfors kommuns mest lysande klimatåtgärd
”Bengtsfors mest lysande exempel på en lyckad klimatsatsning är samverkan mellan Bengtsfors kommun och Ahlström Munksjö Paper AB i Billingsfors. Spillvärme från pappersbruket återvinns och används i kommunens fjärrvärmeverksamhet.”

Ni har skrivit att fjärrvärme som kommer från spillvärme från det lokala pappersbruket är er mest lysande klimatåtgärd. Hur kom det sig att ni gjorde denna satsning?
Under 2012 anslöts fjärrvärmenätet i Billingsfors till Munksjö – och genom detta kunde en del av överskottsvärmen tas till vara. Senare utredning visade att det fanns ytterligare energi att ta vara på och detta resulterade i en överföringsledning mellan Billingsfors och Bengtsfors. Nu förser Munksjö hela Billingsfors och större delen av Bengtsfors med värme. Det finns både en miljö- och ekonomisk nytta i denna satsning.

Hur tror ni detta kan inspirera andra kommuner? Har du några tips att ge kommuner som vill göra liknande satsningar?
Tipset är att tänka långsiktigt och brett – se helheten. Undersöka möjlighet till samverkan mellan flera aktörer som kan ha nytta av satsningen. Förhoppningsvis kan satsningen i Bengtsfors kommun ge inspiration och vägledning åt andra.

Hur kommer ni att jobba vidare med detta, finns det något nästa steg?
Det finns planer på att utreda sammankoppling av fjärrvärmenätet på Sidan Södra med det i Bengtsfors. På så sätt kan spillvärmen från Munksjö göra ännu mer nytta.

Kan du säga något generellt om hur det går med genomförandet av er kommuns klimatlöften?
Arbetet med klimatlöftena rullar på bra. Till exempel har Bengtsfors kommun utökat sin solelsproduktion med ca 100 kW installerad effekt hittills i år, vilket är en stor andel av kommunens totala solelsproduktion. Kommunen har även färdigställt en idrottshall som är byggd i massivt trä för att minska klimatbelastningen.

 

Simon Ödman, energi- och klimatstrateg på Dalslands miljö- & energikontor och Niklas Ednell, fjärrvärmechef på Bengtsfors kommun, har svarat på våra frågor.

 

Här listas fler kommuners mest lysande klimatåtgärd

Läs mer om Kommunernas klimatlöften