Utmaningar till byggsektorn

Det är dags för mer konkret verkstad i klimatomställningen. Vi har tagit fram avgränsade Byggutmaningar med metoder som fler i byggbranschen behöver lära sig för att byggsektorn ska bli fossiloberoende. Helt enkelt hjälper vi dig med konkreta verktyg och lösningar inom ett specifikt tema som du kan använda dig av i din vardag för att arbeta mer klimatsmart. 

Genom att anta en byggutmaning kommer du också träffa och utbyta erfarenheter med andra aktörer inom byggsektorn som genomför samma resa, under våra återkommande AW-stämningar.

 

Byggutmaningen Optimering

I Byggutmaningen Optimering har vi hjälpt företag minska resursslöseriet i sina byggprojekt genom att tänka i nya banor när det gäller materialval, dimensionering, markberedning och uppförande.

​​​Här kan du se resultatseminariet från Byggutmaning Optimering våren 2024

Läs mer om Byggutmaning Optimering

 

Byggutmaningen Klimatbudget

Under hösten 2021 och våren 2022 pågick Byggutmaning Klimatbudget där deltagare fick hjälp att beräkna vad byggprojekt släpper ut, eller kostar klimatet, samt kvantitativa underlag för att kunna ta bättre beslut. De fick också en guide i hur övergripande klimatmål kan konkretiseras till klimatbudget för enskilda projekt.

Läs mer om resultaten från Byggutmaningen Klimatbudget

 

Byggutmaningen Återbruk

Under våren 2021 pågick Byggutmaningen Återbruk med totalt 11 deltagande bolag.

Här kan du läsa om resultaten i Byggutmaningen Återbruk och tips för hur du kan öka mängden återbrukade produkter

Intervju om byggutmaningarna med Peter Selberg, Johanneberg Science Park, i tidningen Byggindustrin

 

Bakom byggutmaningarna står följande organisationer och initiativ

 

 

 

Byggföretagen leder färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Läs mer här: https://byggforetagen.se/fardplan-2045/

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdet Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Läs mer här: www.klimat2030.se 

Projektparterna i Återbruk Väst använder Centrum för cirkulärt byggandes digitala återbruksstöd, produktbank, marknadsplats och inventeringsverktyg för att synliggöra och värdera befintliga resurser. Läs mer här: https://ccbuild.se/aterbruk-vast/

 

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta gärna samordnaren Peter Selberg på Johanneberg Science Park (peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625)