På gång

19 oktober: Klimatlunch ”Från jord till bord för klimatet”

Från jord till bord för klimatet – en lunchföreläsning om hållbart lantbruk, mer vegetariskt på tallriken och minskat matsvinn   Klimat 2030 bjuder den 19 oktober in till sin första klimatlunch – först ut är temat klimatsmart mat. Tre samordnare från Klimat 2030 är på plats tillsammans med tre gäster som går före. Hur kommer

Läs mer

Klimat 2030 vill öppna för innovativa vägar framåt inom Köpcentrumnätverket

Förra veckan samlades åter aktörer för ett möte med Köpcentrumnätverket i Västra Götaland, denna gången helt digitalt med anledning av den rådande pandemin. Under våren och sommaren har Coronaviruset präglat stora som små företag, där vissa har påverkats positivt med rejäla uppgångar samtidigt som andra har berörts negativt. Detta har medfört en fortsatt osäkerhet nu

Läs mer

Kvarterets konsumtion: Mindre orter viktiga för en hållbar livsstil i större städer

Trots en turbulent vår och sommar, där tillgängligheten av tjänster och den sociala gemenskapen satts på prov, fortgår arbetet mot en mer hållbar konsumtion utanför storstadskärnorna. Med ledning av Science Park Borås inom ramen för Klimat 2030, anordnade projektet Kvarterets Konsumtion en digital workshop där deltagarna frågade sig hur det kan bli enklare och mer

Läs mer

1 september: Informationsträff om Klimatklivet

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en informationsträff om Klimatklivet. De kommer att presentera färsk statistik om Klimatklivet-åtgärder i Västra Götaland samt presentera goda exempel. Mer information om programmet kommer att skickas till alla anmälda när det närmar sig. Målgrupp: Samtliga offentliga organisationer samt juridiska personer intresserade av investeringar i klimatåtgärder. När: 1 september

Läs mer

16 september: Klimatsmart byggande – nu gör vi det!

Du är jordens viktigaste gäst! Du arbetar inom bygg- och anläggningssektorn och vill vara en del i klimatomställningen och söker svar på hur du praktiskt kan gå tillväga. Vi hjälper dig med konkreta verktyg och lösningar som du kan använda dig av i din vardag. Tillsammans skapar vi ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle, och

Läs mer

2 juni: Förskolan Hoppet: Goda exempel på biobaserat, återvunnet och återbrukat

Förskolan Hoppet ska bli västvärldens första fossilfria förskola. Genom ett samarbete med Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, Bengt Dahlgren AB, med flera bjuder vi nu in till en workshop med både presentationer av nya material och diskussioner om hur vi utvecklar nya fossilfria material och lösningar för att nå klimatmålen. Vi vänder oss till dig som arbetar i nära relation till eller i byggsektorn och som kan ge input och påverka hur vi ska minska klimatpåverkan.

Klimat 2030 kommer att delta på CSR Expo

Den 3-4 november 2020 kommer mässan CSR Expo gå av stapeln i Göteborg och Klimat 2030 kommer att delta. ”CSR Expo är mötesplatsen för företag och organisationer som vill ta del av varandras erfarenheter och initiativ, samtidigt som de skapar hållbara affärer. Här lyfts utmaningar och potentiella lösningar fram – för nuvarande och framtida frågor. Under två intensiva dagar möts företag, föreningar, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter, forskare, utbildare, kommuner och politiker från respektive fält inom CSR-området.”

7 maj: Industriell elektrifiering – hur ska elen räcka till?

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar hur vi egentligen ska kunna producera den mängd el som behövs – och hur den ska transporteras. Hur kan framtidens förnybara elproduktion möta en ökad elektrifiering? Hur ska vi hantera effektutmaningar och nätbegränsningar i kraftsystemen?
Klarar marknaden av att möjliggöra utvecklingen?

13 maj: Krissäkra klimatarbetet i byggsektorn

Hur behåller vi farten uppe i klimatsmart byggande också genom ett skakigt samhällsklimat? Under detta interaktiva webbseminarium hoppas vi bidra med inspiration, erfarenhetsutbyte och perspektiv som kan vägleda dig i din vardag. Tillsammans kan vi skapa ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle, som håller i både med- och motgång.