På gång

Klimat 2030 samverkar för att nå klimatmål hos detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Den 10 februari samlades Västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Det var det andra mötet i det nya nätverket som startats på initiativ av Klimat 2030 och som samordnas av Science Park Borås. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt aktivt

Läs mer

Låna, hyra och rida på vågen – ny rapport visar framtidens cirkulära konsumtion

Vi står idag inför stora utmaningar för att klara den miljö- och klimatkris som samhället nu genomgår. Projektet Kvarterets konsumtion 2030 och den rapport som nu tagits fram, har fokuserat på möjligheter för minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna. Fokus har varit på små och medelstora orter – platser där många människor

Läs mer

24 februari: En förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030

Välkommen till en förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030! När: 24 februari kl. 9-12. Var: Digitalt via Zoom Anmälan: Sista anmälningsdag är 22 februari. Anmäl dig här Omställning till ett mer hållbart samhälle är vår tids stora utmaning. Finns möjligheterna för hållbar konsumtion i framtidens kvarter eller i mindre och medelstora orter? Detta har utforskats i projektet

Läs mer

11 februari: nätverksträff med Cirkulär kommun

Välkomna på Cirkulär kommuns nätverksträff med temat riktlinjer och policys! Cirkulär kommun är ett västsvenskt nätverk som syftar till att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för cirkulära flöden inom möbler, textil och arbetskläder. Under uppstartsträffen den 24 november röstades riktlinjer och policys fram som den främsta möjliggöraren för att skapa mer cirkulära flöden. Vi kommer därför

Läs mer

9 februari: Slutkonferens för ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider”

”Utmaning antagen: Vi vill gemensamt försöka minska klimatavtrycket från vår måltidsverksamhet med 13 procent.” Så löd visionen när projektet Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider drog igång. Tillsammans med RISE har regionservice och nio kommuner i Västra Götaland tagit gemensamma kliv för klimatet. Projektet har pågått i två års tid med lärandet i fokus. Menyer har

Läs mer

Nytt nätverk samlar västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Den 18 november samlades flera västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen digitalt för att diskutera klimatutmaningen. Träffen var ett initiativ inom Klimat 2030 och de satsningar inom fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” som samordnas av Science Park Borås. Intresset var så pass stort att de medverkande aktörerna beslutade att upprätta ett helt nytt

Läs mer

27 november: Den hållbara konsumentens dag

Varje år den 27 november uppmärksammas aktörer som särskilt utmärkt sig inom hållbar konsumtion under året. Det är Kairos Future och Science Park Borås tillsammans som inrättat utmärkelsen som en motvikt till Black Friday och den ohållbara konsumtionshetsen. I år uppmärksammas utredarna, tillika författarna till den senaste rapporten i serien Handels miljö- och klimatpolitiska program

Läs mer

Fyra snabba frågor till Åsa Sandberg från Too Good To Go

Åsa Sandberg från Too Good To Go var en av talarna under vår klimatlunch i slutet av oktober. Se inspelningen från klimatlunchen här. Hej Åsa och tack för din insats under vår klimatlunch. Vill du berätta snabbt om er verksamhet, vad ni gör och hur det påverkar klimatet? Too Good To Go är världens största

Läs mer

Fyra snabba frågor till Julia Granung från Peas of Heaven

Julia Granung från Peas of heaven var en av talarna under vår klimatlunch i slutet av oktober. Se inspelningen från klimatlunchen här.   Hej Julia, tack för din insats under vår klimatlunch. Vill du berätta snabbt om er verksamhet, vad ni gör och hur det påverkar klimatet? – Vi är ett 100-årigt charkuteribolag som från

Läs mer