På gång

Hallå där Axel Christiernsson International AB som antagit löften inom Klimatlöftet för företag

Hallå där Patrik Johansson Thalén, VD på Axel Christiernsson International AB som är ett av 92 företag som antagit löften inom ramen för Klimatlöftet för företag: Varför har ni valt att gå med i Klimatlöftet för företag och vad vill ni förbättra? Vi känner att vi måste börja göra lite mer när det gäller vårt klimatarbete. I dagsläget

Läs mer

Icebug ett av 92 företag som antagit klimatlöften

Hallå där David Ekelund på Icebug som är ett av 92 företag som antagit löften inom ramen för Klimatlöftet för företag: Hur kom det sig att ni gick med i Klimatlöftet? – Eftersom vårt största avtryck är kopplat till vår tillverkning utomlands har vi jobbat väldigt mycket med att kartlägga och minska utsläppen från vår

Läs mer

Klimatlöftet företag: ”Ett smörgåsbord av klimatåtgärder”

Nu finns det möjlighet för företag i Västra Götaland att anta våra klimatlöften! Det finns 28 olika klimatlöften att välja mellan inom områdena transporter, mat, produkter/tjänster och fastigheter. Västsvenska handelskammaren, Företagarna Västra  Götaland och Klimat 2030 – parterna bakom Klimatlöftet för företag – åker nu runt i regionen och kickar igång arbetet med klimatlöftena. Vi har

Läs mer

Nu lanserar vi Klimatlöftet för företag

För några år sen startade vi upp Kommunernas klimatlöften vilket på många sett varit en lyckad satsning. Nu vidareutvecklar vi konceptet och riktar oss till en annan målgrupp – små och medelstora företag i Västra Götaland! Tillsammans med Västsvenska handelskammaren och Företagarna Västra Götaland lanserar vi Klimatlöftet där företag kan välja mellan ett 30-tal konkreta

Läs mer