På gång

Nu antar kommunerna i Västra Götaland nya klimatlöften inför 2024-2026

Klimatutsläppen behöver minska snabbare och kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Nu har merparten av kommunerna i Västra Götaland inkommit med sina klimatlöften för kommande år, totalt antas närmare 800

Läs mer

Falköpings kommun antar 27 nya klimatlöften: ”Viktigt för oss med en hög ambitionsnivå”

Nu under hösten tar kommunstyrelser runt om i Västra Götaland beslut om vilka av Kommunernas klimatlöften deras kommun kommer anta inför 2024-2026. I början av december kommer de samlade resultaten av vilka kommuner som antagit vilka löften. En av kommunerna som antagit många löften är Falköpings kommun – 27 av 30 möjliga. Adam Johansson (M)

Läs mer

100-artiklar-e1698672012361.png

100 artiklar om Kommunernas klimatlöften

I förra veckan publicerades en artikel i en lokaltidning i Bollebygd om Kommunernas klimatlöften. Det blev den hundrade artikel som vi noterat i lokalpress runt om i Västra Götaland sedan satsningen Kommunernas klimatlöften drog igång 2020. Merparten av kommunerna i Västra Götaland, 38 av 49, har blivit uppmärksammade av olika lokala tidningar för arbetet med

Läs mer

Kommunerna bjuds in att anta nya klimatlöften inför 2024-2026

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter. Idag bjuds kommunerna i länet in för att anta nya

Läs mer

Kommunerna har minskat utsläppen motsvarande 17 900 villors elanvändning

Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter. Det visar uppföljningen av satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag på konferensen Framtid Västra Götaland. Uppföljning av löften 2022 Under 2022 genomför alla 49 kommuner i Västra Götaland klimatlöften som de antagit genom

Läs mer

Stödmaterial till kommuner om klimatlöften inom transportområdet

Inom Klimat 2030 arbetar många kommuner med klimatlöften. Våra samordnare för fokusområde hållbara transporter har tagit fram underlag om några klimatlöften som många kommuner arbetar med. – Många kommuner har antagit klimatlöften på transportområdet och vårt uppdrag är att stötta dem att genomföra löftena. Vi märkte att många kommuner efterfrågar fakta och stödmaterial, och därför

Läs mer

”Klimatlöftena har varit en viktig katalysator för att öka takten i klimatarbetet”

Foto: Kocken Paul Svensson föreläser under Vänersborgs kommuns hållbarhetsvecka, en del av klimatlöfte 20 om aktiviteter riktande till allmänheten.    Under två år har Klimat 2030 arbetat intensivt med satsningen Kommunernas klimatlöften. Totalt antog kommunerna i Västra Götaland 426 klimatlöften att genomföra under 2022. Året innan genomfördes 178 löften och 112 påbörjades. Klimatlöftena antas av

Läs mer

Välkommen att vara med och fira Kommunernas klimatlöften den 15 december!

Välkommen att följa en direktsändning om Kommunernas klimatlöften den 15 december kl. 15.30-17.00! Det första året med satsningen Kommunernas klimatlöften är snart till ända! Hur har det gått? Hur många klimatlöften har kommunerna i Västra Götaland kommit i mål med? Och hur många nya klimatlöften har kommunerna antagit inför nästa år? Allt detta och lite

Läs mer

Partille kommuns mest lysande klimatåtgärd: hållbarhetsarbetet en del av ordinarie målstyrningen

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. Här berättar Partille kommun mer om hur hållbarhetsarbetet blivit en integrerad del i deras mål- och resultatstyrningsarbetet.  Partille kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Partille kommun har under 2020 implementerat en

Läs mer

Grästorps kommuns mest lysande klimatåtgärd: mer produktion och konsumtion av lokala livsmedel

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. Här berättar Grästorps kommun mer om sitt arbete med att öka den lokala produktionen och konsumtionen av livsmedel. Grästorps kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Vi är projektägare av ett treårigt

Läs mer