På gång

Sandra Wilsson är ny samordnare för satsningen hållbart lantbruk

Klimat 2030 välkomnar Sandra Wilsson som ny samordnare för satsningen ”Främja hållbart lantbruk”. Sandra håller till i Skara på Lantbrukarnas riksförbund (LRF), och i sin nya roll vill hon synliggöra lokala kontexter och social hållbarhet. Hej Sandra, vad lockade dig till tjänsten som samordnare? Jag har tidigare gjort praktik på Klimat 2030 och vet redan

Läs mer

Petra Pettersson är ny samordnare för konsumtionsfrågor

Klimat 2030 välkomnar Petra Pettersson som ny samordnare för satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”. Petra befinner sig på Science park Borås och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag.   Hej Petra, vad lockade dig till tjänsten som samordnare? – Det är spännande att vara

Läs mer

Studenternas blåslampa visar hur viktigt vårt arbete är!

Klimat 2030 granskas av studenterna Sally Mattson och Felicia Frykman. Deras granskning publicerades i Dagens Industrin den 11 september. Det är mycket intressant att ta del av artikeln och studenternas resultat som visar att 42 procent av företagen som undertecknat Klimat 2030 inte beräknar sina utsläpp. Vi välkomnar granskningen och ser det som ett tillfälle

Läs mer

Klimatstatistiken för 2018 visar på ökade utsläpp i Västra Götaland

I slutet av juni kom de senaste siffrorna som visar utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland för 2018. Utsläppen mellan 2017 och 2018 ökade något, en procents ökning vilket motsvarar 96 000 ton växthusgaser. Den sektor som framför allt ökat är industrins utsläpp som ökat med knappt 200 000 ton. I vissa sektorer har utsläppen gått ner,

Läs mer

Plockhugget är Klimat 2030s undertecknare nr. 200

Klimat 2030 har nu 200 undertecknare! Och just nummer 200 blev Plockhugget som är mer än ett vanligt skogsbruksföretag. Eva-Lotta Hultén är områdesansvarig i Väst och hon berättar om Plockhuggets verksamhet och klimatåtagande.

Klimatrådet på GP debatt: Nya stambanor krävs för att vi ska nå klimatmålen

”För att återstarten av samhället efter coronapandemin ska vara en del av klimatomställningen krävs det nu att viktiga beslut om nya stambanor tas från nationellt håll. En modern järnväg skapar nya och större arbetsmarknadsregioner där man kan resa snabbare och klimatsmart, skriver bland andra Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen. Coronaviruset ställer hela samhället på

Läs mer

Samordnare på GP debatt: Nu är rätt läge att satsa på klimatsmart byggande

Peter Selberg är samordnare för fokusområde Klimatsmarta och sunda bostäder och lokaler inom Klimat 2030. Idag skriver han och Anna Lönn Lundbäck, Regionchef Byggföretagen i Väst,  på GP debatt att när coronakrisen är över måste byggbranschen investera, och då finns en unik chans att investera i klimatsmart byggande.  ”2019 investerades enligt Byggföretagen cirka 97 miljarder

Läs mer

Nu lanserar vi Kommunernas klimatlöften

Klimat 2030 lanserar nu en ny satsning: Kommunernas klimatlöften. Dessa består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år.

Omställning till vegansk produkt vinner Unga Landsbygdspriset i Väst 2020

Nu har Västra Götalandsregionens pris ”Unga Landsbygdspriset i Väst 2020” delats ut till Marcus Karlsson, H Karlsson Charkuterifabrik/Peas of Heaven i Härryda. Juryns motivering för att ge Marcus Karlsson priset: ”Med stor drivkraft och kreativitet har årets pristagare gjort ett framgångsrikt generationsskifte i det över det 100 år gamla familjeföretaget i Härryda. Utifrån en god omvärldsanalys,

Läs mer

Samordnare för satsningen Främja hållbart lantbruk sökes

LRF Västra Sverige söker nu en samordnare till satsningen ”Främja hållbart lantbruk” inom Klimat 2030. Satsningen är en del av ett av Klimat 2030s fokusområden som handlar om klimatsmart och hälsosam mat. ”Ditt huvuduppdrag är att stimulera lantbrukare till verklig förändring. Du kommer att arbeta nära lantbrukarna både enskilt och i grupp, både genom att

Läs mer