På gång

Kommunerna i Västra Götaland antar rekordmånga klimatlöften inför 2022

Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med 31 100 ton koldioxidekvivalenter. Det visar resultaten av första året med satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag. Samtidigt offentliggörs sammanställningen av vilka nya klimatlöften kommunerna antagit inför 2022. Den visar att alla 49 kommuner i Västra Götaland totalt

Läs mer

Klimatarbetet i delregionerna förstärks

Från vänster: Sarah Johnstone, Tobias Källqvist, Sandra Johansson och Lennart Holmberg. De fyra kommunalförbunden i Västra Götaland har fått utökade medel från Västra Götalandsregionen samt kommunerna för att ytterligare kunna stötta insatser i delregionerna kring strategiskt klimatarbete. Tobias Källqvist är ny som miljö- och klimatstrateg på Fyrbodals kommunalförbund sedan 1 oktober och den 1 november började Lennart Holmberg

Läs mer

Magnus Berntsson på COP26: ”Den regionala och lokala nivån viktig”

Magnus Berntsson signerar Under2Coalition för Västra Götalandsregionens räkning tillsammans med Helen Clarkson VD för Climate Group. Foto: Olle Jonäng ”Om slutresultatet av förhandlingarna ska kunna ses som framgångsrika måste de förutom att försvara 1,5°-målet också säkra att den regionala och lokala nivåns inflytande över besluten eftersom det är där de flesta av lösningarna måste implementeras”.

Läs mer

Partille kommuns mest lysande klimatåtgärd: hållbarhetsarbetet en del av ordinarie målstyrningen

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. Här berättar Partille kommun mer om hur hållbarhetsarbetet blivit en integrerad del i deras mål- och resultatstyrningsarbetet.  Partille kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Partille kommun har under 2020 implementerat en

Läs mer

Grästorps kommuns mest lysande klimatåtgärd: mer produktion och konsumtion av lokala livsmedel

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. Här berättar Grästorps kommun mer om sitt arbete med att öka den lokala produktionen och konsumtionen av livsmedel. Grästorps kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Vi är projektägare av ett treårigt

Läs mer

Idag presenteras nytt forskarråd för klimatomställning i Västra Götaland

Bild från vänster: Annika Nilsson, Filip Johnsson, Karin Bradley, Björn Sandén, Frances Sprei och Sverker Jagers. Idag startar sex forskare sitt uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd för att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs. Beslutet om ett forskarråd är kopplat till

Läs mer

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet idag: Tiden är mogen för ett nationellt klimatmål för utsläpp från konsumtion. ”En stor del av klimatutsläppen från det vi konsumerar i Sverige kommer från import. Dessa utsläpp räknas inte in i Sveriges klimatmål som bara tar hänsyn till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Det finns

Läs mer

Handeln siktar på hållbara lösningar

I veckan samlades åter västsvenska representanter från detaljhandeln inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt att aktivt verka för att nå företagens klimatmål med minskade växthusgasutsläpp. Utsläppen från handelns verksamheter inom Sveriges gränser är betydande men inte

Läs mer

Hur mycket minskar klimatutsläppen?

Nu har senaste siffrorna kommit som visar att de klimatpåverkande utsläppen minskade med 6 procent i Västra Götaland under 2019, jämfört med föregående år. Det är framför allt industrins utsläpp som minskat, och driftstopp i enskilda anläggningar märks av i utsläppsstatistiken. Industrin står för 43 procent av utsläppen i Västra Götaland, jämfört med 29 procent

Läs mer

Bengtsfors kommuns mest lysande klimatåtgärd: fjärrvärme med spillvärme från lokalt företag

När kommunerna i Västra Götaland förra året antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Bengtsfors kommun mer om hur de jobbar med fjärrvärme med spillvärme från lokala företag.   Bengtsfors kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Bengtsfors mest lysande exempel

Läs mer