Coachtimme med en av Klimat 2030s samordnare

Behöver du få råd eller stöd i hur ni kan ta ert klimatarbete till nästa nivå? Boka då en timmes samtal med någon av våra samordnare. Ert behov står i fokus och våra samordnare vägleder dig utifrån er organisations nuläge och utmaningar för att uppnå era klimatmål. 

Syftet med coachtimmen

Coachtimmen är ett stöd i ert omställningsarbete. Oavsett vart ni står idag kan vi guida och coacha för att hitta vägar framåt. Kanske kring vad som kan vara ert nästa steg i arbetet eller helt enkelt diskutera en specifik utmaning eller lösning. Alla typer av frågor är välkomna. Exempel på coachområden:

  • Klimateffektivare transporter i logistikkedjan
  • Cirkulär ekonomi genom hela kedjan
  • Minska matsvinnet
  • Klimatsmart renovering

Hur går coachtimmen till?

Tillsammans med våra samordnare som är experter inom olika områden går ni igenom ert nuläge och era frågeställningar och diskuterar möjliga vägar framåt. Några exempel på vägar framåt kan vara att komma i kontakt med annan expert eller aktör, skapa samverkansmöjligheter med andra aktörer eller hålla en workshop. Coachtimmen är kostnadsfri.

För vem?

Primärt för alla som är en del av Klimat 2030 som undertecknare av de regionala klimatmålen, men även öppet för alla andra aktörer i Västra Götaland. Här kan du kolla om ni är undertecknare. Inte det? Då kan ni bli här.

Börja här

Här finns några grundläggande tips hur ni kan komma igång och växla upp ert klimatarbete!
Tips för undertecknare Klimat 2030 – kom igång med ert klimatarbete

Kontakta oss för att boka en tid

Hör av dig till en av våra samordnare för att boka en coachtimme. Meddela gärna innan vad det är ni vill ha hjälp med.

 

Samordnare för fokusområde Hållbara transporter

Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
anders.roth@ivl.se, 010-788 69 16
(Foto: Jonas Tobin)

 

 

Tobias Gustavsson Binder,  IVL Svenska Miljöinstitutet
tobias.gustavsson.binder@ivl.se, 010-788 67 50

 

 

 

Samordnare för fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat

Satsning  ”Minskat matsvinn”:
Maria Nehme O’Neill, RISE Research Institutes of Sweden
maria.nehme.oneill@ri.se, 010-7223201

 

 

Satsning  ”Mer vegetariskt på tallriken”:
Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
britta.floren@ri.se, 010-516 66 66

 

 

Satsning  ”Främja hållbart lantbruk”:
Danira Behaderovic, RISE
danira.behaderovic@ri.se, 010-516 66 88

 

 

 

Samordnare för fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Satsning ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
Alexandra Hegmann, Johanneberg Science Park
alexandra.hegmann@johannebergsciencepark.com, 0739-93 95 97

 

Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
Malin Andrén, Science Park Borås, malin.andren@hb.se, 0790-66 29 00.

 

Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
Anna Lindgren, Science Park Borås, anna.lindgren@hb.se, 0790-99 26 19.

 

 

Samordnare för fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Peter Selberg, Johanneberg Science Park
peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625

 

 

 

Alexandra Hegmann, Johanneberg Science Park (föräldraledig)
alexandra.hegmann@johannebergsciencepark.com, 0739-93 95 97