Danira Behaderovic ny samordnare för att främja hållbart lantbruk

Klimat 2030 välkomnar Danira Behaderovic som ny samordnare för satsningen ”Främja hållbart lantbruk” inom Klimat 2030. Danira jobbar på RISE och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag.

Vad har du för förhoppningar på din nya roll som samordnare inom Klimat 2030?
Till en början ser jag fram emot att få arbeta vidare med de utmärkta initiativ som redan påbörjats inom satsningsområdet främja hållbart lantbruk. Satsningen är en del av fokusområdet Klimatsmart och hälsosam mat. På sikt är förhoppningen att bredda fokuset och lyfta fler viktiga klimatfrågor inom lantbruket.

Det händer otroligt mycket på forskningsfronten inom hållbart jordbruk som visar på potentialen att minska klimatpåverkan genom olika typer av åtgärder. En av svårigheterna ligger i att omsätta denna potential i praktiken. Här hoppas jag som samordnare kunna göra en insats genom att lyfta fram goda exempel. Förhoppningen är att på så vis inspirera fler till att våga testa nya metoder, tankesätt eller affärsmodeller som kan bidra till att nå de ambitiösa klimatmålen.

Jag tror på att fortsätta bygga vidare på redan etablerade samarbeten, men också hitta nya spännande projekt eller initiativ att docka an till.

Vad har du arbetat med tidigare och vad har du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?
Med en bakgrund som agronom och erfarenhet av att ha arbetat som växtodlingsrådgivare i Halland har jag med mig ett lantbruksperspektiv in i detta uppdrag. Jag har även arbetat med klimatrådgivning och åtgärdsarbete på gårdsnivå. Att kunna balansera det stora klimatperspektivet med ett gårdsperspektiv tror jag är viktigt. I rollen som rådgivare arbetade jag nära lantbrukare och tar med mig inspiration från gårdar där man arbetat kreativt med olika hållbarhetsfrågor. Men också en förståelse för de utmaningar lantbrukare kan stöta på i form av lönsamhet, regelverk mm som kan påverka hållbarhetsarbetet.

I min nuvarande roll som projektledare på RISE arbetar jag med olika projekt kopplade till klimat, miljö och jordbruk. Ofta i tätt samarbete med akademi, privata aktörer eller myndigheter. Att samverka och utnyttja befintlig kunskap som olika aktörer sitter på är en nyckel för att komma framåt och är något jag tar med in i klimat 2030-uppdraget.

Välkommen Danira!