Den nya shoppingupplevelsen – hållbar konsumtion på väg in i citykärnan

I veckan arrangerades workshopen ”RE:shopping; Den nya mötesplatsen och framtiden shoppingupplevelse”. Workshopen arrangerades av kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Science Park Borås och arkitektbyrå Tengbom.

Frågor och diskussioner kretsade kring hur vi kan få fler medborgare att bli cirkulenter, dvs att dela, hyra och låna saker de behöver i stället för att köpa nytt. Utmaningar och diskussioner kretsade kring hur skapar vi ett attraktivt köpcentrum som bygger på förändrade beteenden och nya cirkulära konsumtionsmönster. Vad krävs det egentligen för typ av samverkan för att skapa en hållbar och inte minst en långsiktig och lönsam affär?

Syftet var att ge inspel med idéer till alla deltagande aktörer samt få inspel till hur vi kan utveckla framtidens mötesplats för cirkulär handel och dra människor tillbaka till våra stadskärnor.

Sveriges konsumtion ökade med 25 procent mellan 2008 och 2015 men växthusgasutsläppen från konsumtionen minskade med 14 procent. Denna minskning är bra och steg i rätt riktning men är inte tillräcklig för att nå klimatmålen. Minskningen visar att en omställning är möjlig med förändrade konsumtionsbeteenden och ett ökat utbud av cirkulära varor och tjänster. Än så länge konsumerar människor i första hand linjärt genom att köpa nytillverkade produkter, som så småningom slängs eller ställs undan. En mer cirkulär konsumtion skapar högre resurseffektivitet, via exempelvis ökad andrahandsförsäljning, reparationstjänster, hyr- och delningstjänster samt förenklade sätt att samäga. Vidareutveckling av dessa områden är en viktig förutsättning för minskad miljöpåverkan från vår konsumtion.

Inom ramen för Klimat 2030 hålls även nätverksträffar med bland annat köpcentrum och mode- och textilföretag för att driva på utvecklingen, diskutera utmaningar och samverka kring en förändring. Intresset och engagemanget är stort för en förändring och samverkan.

Det märks ett ökat engagemang för att hållbar konsumtion är på väg in i citykärnan. Ett exempel är Nordstan i Göteborg som gör en serie sändningar om hållbarhet under namnet Länge leve dina val. Tanken är att inspirera fler till att göra medvetna hållbara val så att vi kan njuta av kläder och inredning på ett mer långsiktigt sätt. Hållbarhetsexperten Maria Lagerman intervjuar flera intressanta gäster.

Ett av projekten som lyfts fram är F/ACT movement som är en del av Klimat 2030. För ca 7 månader gav sig 60 modeälskande individer ut på en resa som innebar köpstopp, garderobsaktivering, att lära sig lagning och vårdande av sina kläder, testa remake samt flera nya utmaningar i hur man förhåller sig till sitt mode och sin garderob. Sofia Rönnkvist och Gudrun Bonér från projektet var med och berättade mer om factivisternas modeäventyr.

– Det märktes att budskapet till konsumenterna från de som deltog tydligt var inne på samma spår – att aktivera det som redan finns hemma och att göra genomtänkta val. Att den metodiken förespråkas från så väl myndigheter som modeföretag, i ett forum som Nordstans, visar på att hållbar konsumtion har en hög prioritet hos alla inblandade i att skapa en förändring, säger Sofia Rönnkvist.

En annan inspirerande talare som jobbar mycket med satsningar inom Klimat 2030 var Adrian Zethraeus på Science Park Borås. Han pratade om modebranschens möjligheter att med gemensam målsättning och aktiva handlingar förändra modeindustrin, skapa ett mer hållbart erbjudande och möta framtidens hållbara konsumenter genom cirkulära produkter och tjänster.

 

Petra Pettersson, samordnare för satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil” inom Klimat 2030.

Bilden kommer från Tengbom arkitekter