Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021

Pressmeddelande 10 december 2020.

Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region. Den 16 december får varje kommunstyrelseordförande lämna över sina klimatlöften till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och landshövding Anders Danielsson. Initiativet är en del i kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

– Alla kommuner i regionen har redan skrivit under att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030. Med Kommunernas klimatlöften förstärker vi klimatarbetet tillsammans, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

Klimatlöftena har beslutats på högsta politiska nivå och inom områden som kommunerna själva har möjlighet att påverka. Engagemanget har varit stort och Klimat 2030 ser fram emot att stötta kommunerna i genomförandet som ska ske under 2021.

– 48 kommuner har valt att skriva på Kommunernas klimatlöften vilket visar att de vill och kan göra skillnad på riktigt. Nu, med 10 år kvar, måste vi öka takten för att kunna nå klimatmålen, säger landshövding Anders Danielsson.

Livesänd lansering

Kommunernas klimatlöften lanseras digitalt den 16 december och under sändningen får vi bland annat hälsningar från Johan Kuylenstierna, ny ordförande i Klimatpolitiska rådet, Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige samt Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Det blir också en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften samt en beräkning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs.

Kommunernas klimatlöften

I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland att anta ett antal klimatlöften. Klimat 2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd.

Tid: 16 december klockan 15.30 – 16.30

Plats: Sändningen kommer ske på Klimat 2030:s webbplats https://klimat2030.se/klimatloften/

 

Klicka här för att se vilka löften din kommun har antagit: https://klimat2030.se/undertecknare/#kommuner

 

Kontakt för satsning och evenemang

Lise Nordin  Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen, lise.nordin@vgregion.se, 0739-672990

Svante Sjöstedt Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Västra Götaland svante.sjostedt@lansstyrelsen.se 010-224 46 83