Erfarenheter från regionala klimatråd i Almedalen

Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer – vilka hinder kan vi tillsammans överbrygga? Hur förstärker vi dialogen mellan regionala klimatsamverkansråd? Fokus kommer vara framgångar och motgångar. Vi står inför stora utmaningar, samtidigt som möjligheterna öppnas tack vare samverkan, frågan är hur?

Klimatfrågan är ett så kallat ”meta-problem”, ett problem för stort för någon organisation att lösa på egen hand – vi behöver samarbeta. De senaste decenniet har det tvärsektoriella klimatsamverkansarbetet utvecklats på regional nivå. Formaliserade klimatråd har bildats med långsiktiga planer om att gemensamt, över sektorsgränserna, accelerera klimatarbetet. Men trots likartade utmaningar har samverkan mellan klimatråden varit liten. Länsgränsen har mer setts som en barriär än en yta för idé- och erfarenhetsutbyte. På denna workshop kommer representanter för fem av Sveriges klimatråd diskutera möjligheten att utveckla klimatrådsarbetet även över länsgränserna.

Medverkande
  • Helena Jonsson, landshövding, Jönköpings län
  • Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Klimatpolitiska rådet
  • Göran Enander, landshövding, Uppsala län
  • Anders Danielsson, landshövding, Västra Götalands län
  • Jöran Hägglund, landshövding, Jämtlands län
  • Magnus Berntsson, miljönämndens ordf, Västra Götalandsregionen
  • Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordf, Västra Götalandsregionen
  • Minoo Akhtarzand, landshövding, Västmanlands län
  • Otto Hedenmo, forskare samverkan, Jönköping University

När
1 juli 2019 12:00 – 13:00

Arrangörer
Klimatrådet Jönköpings län, Miljö- och klimatrådet Västmanlands län, Miljö- och klimatråd Uppsala län, Klimatråd Jämtlands län, Klimatråd Västra Götaland