Falköpings kommun antar 27 nya klimatlöften: ”Viktigt för oss med en hög ambitionsnivå”

Nu under hösten tar kommunstyrelser runt om i Västra Götaland beslut om vilka av Kommunernas klimatlöften deras kommun kommer anta inför 2024-2026. I början av december kommer de samlade resultaten av vilka kommuner som antagit vilka löften.

En av kommunerna som antagit många löften är Falköpings kommun – 27 av 30 möjliga. Adam Johansson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Falköping.

Hur kommer sig att Falköpings kommun har en så hög ambitionsnivå och antar 27 av 30 klimatlöften?
– Det är viktigt för oss med en hög ambitionsnivå,  både så att vi bidrar till att de regionala klimatmålen i Västra Götaland nås och att vi får bra utväxling hos oss i kommunen. Redan när vi tog fram en ny klimatstrategi för tre år sen såg vi det som viktigt att få den att hänga ihop med klimatstrategin regionalt inom arbetet med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Många av de 30 klimatlöftena är områden som vi i vår klimatstrategi redan pekat ut, så därför faller det sig naturligt för oss att anta många klimatlöften.

Har ni haft en bred politisk enighet om detta eller har det varit mycket politisk debatt?
– Vi har varit eniga om detta, det har funnits en god ansats från alla partier. Detta är en viktig fråga där vi har lyckats nå en bred politiskt enighet. Det var likadant när vår klimatstrategi antogs i kommunfullmäktige, då var det ett enhälligt beslut som alla åtta partier ställde sig bakom.

Ett av de klimatlöften som Falköpings kommun antar inför perioden 2024-2026 är att minska klimatavtrycket från offentliga måltider.

Har ni avsatt extra resurser för genomförandet av de klimatlöften ni antar?
– Vi gjorde det för några år sen när vi tillsatte en ny tjänst som utvecklingsledare för hållbarhetsfrågorna, för att stötta förvaltningarna i deras arbete, säger Adam Johansson. Vår styrmodell utgår från att alla ska bidra till klimatstrategin utifrån sina roller. Om det behövs ytterligare medel under resans gång får vi i kommunstyrelsen titta på det som en del av det löpande arbetet

Sara Lehman Svensson har tjänsten som utvecklingsledare med fokus på hållbarhetsfrågorna på Falköpings kommun.

Hur har arbetet sett ut hittills för att förbereda inför beslut om att anta klimatlöften?
– När vi fick reda på att det skulle bli en ny omgång med klimatlöften tog vi tidigt upp detta med politikerna i kommunstyrelsen. De var tydliga med att de ville vara så ambitiösa som möjligt och att det behöver finnas tjänstepersoner som jobbar aktivt med klimatlöftena. Så sen blev nästa steg att förankra och hitta de personer med olika roller inom kommunen som kunde ansvara för genomförandet. Mitt mål har varit att inte ha mitt namn som kontaktperson på något av löftena och det lyckades vi med! Jag kommer att ha en samordnande och överordnad roll, men det är en eller två andra personer närmare de olika verksamheterna som ansvarar för arbetet med respektive klimatlöfte. I vissa fall var det ännu fler som ville vara med, intresset har varit stort! Vi har också genomgående haft ett bra samarbete mellan tjänstepersoner och politiker inför beslut i kommunstyrelsen.

Hur kommer ni lägga upp arbetet framöver?
– Vi kommer skapa en arbetsgrupp, ett slags internt klimatnätverk, med alla som är ansvariga för de olika kommunlöftena. Det är omkring 25 personer som jobbar i olika delar av kommunen. Vi har redan sett att processen med att anta klimatlöftena skapat synergier. Till exempel har ekonomiavdelningen startat upp ett inköpsnätverk kring de här frågorna. Klimatlöftena inspirerar även till mer nätverkande mellan flera av kommunerna här i Skaraborg.

Vad ser du mest fram emot när det gäller arbetet med att genomföra klimatlöftena under kommande år?
– Allt engagemang som finns kring de här frågorna! Och att se den kraften omvandlas i konkreta resultat där vi tillsammans skapar verklig förändring i kommunen. Vi sitter i startgroparna och väntar nu, är taggade inför att sätta igång nästa år. Jag är nöjd med att vi är många som vill jobba med klimatlöftena, att jag inte behöver göra allt själv utan kan ha rollen som spindel i nätet.

 

Läs mer

Läs mer om satsningen Kommunernas klimatlöften

Vilka klimatlöften har Falköpings kommun antagit?

Vilka klimatlöften har din kommun antagit? Se alla kommuner här
(De flesta kommuner i Västra Götaland har tagit beslut om klimatlöften för 2024-2026, men vi väntar fortfarande på några beslut så alla kommunsidor är inte uppdaterade.)